แก้เคราะห์กรรม ด้วยดอกไม้ ตามวันเกิด

แก้เคราะห์กรรม ด้วยดอกไม้ ตามวันเกิด

Publish 2019-06-22 16:52:40


เคราะห์กรรมของผู้ที่เกิดวันทั้ง๗

โดย อ.ทิพย์วารี ทีมงาน เพจ“ปาฏิหาริย์”

วันอาทิตย์ –ทำคุณคนไม่ขึ้น ทำบุญกับใครเหมือนไฟตกน้ำ

วันจันทร์ –  คิดมาก หูเบา ใจอ่อน ขี้สงสารขี้ระแวง จึงถูกหลอกถูกโกงได้ง่าย

วันอังคาร – หัวดื้อ เจ้าโทสะ อาจเกิดการปะทะกับคนอื่นด้วยเรื่องอารมณ์ ความวู่วาม ขาดสติในการใช้ยานพาหนะ

วันพุธ – มักง่าย ติดสบาย ไม่ชอบพิธีรีตอง ปากไว คิดแล้วพูดเลยจนบางครั้งไม่ระวังเรื่องกาลเทศะ ขาดอำนาจบารมี 

วันพฤหัส – ฉลาด รอบรู้ จนมีทิฐิมากเกินไป ชีวิตคู่มักไม่ราบรื่น หรือหย่าร้างบ่อย

วันศุกร์ – เจ้าสำราญ ชอบสิ่งบันเทิงสวยงาม มักมีความกดดัน/อุปสรรคในที่การงาน

วันเสาร์ – มีอารมณ์เก็บกด หากไม่หันพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวก็จะไปทางอบายมุขได้ง่าย เพื่อนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้

 

 
ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เคยมีเรื่องเล่าว่า มีกุลบุตรท่านหนึ่งตั้งใจมาสั่งสมบุญโดยการถวายมหาทานมิได้ขาด โดยเฉพาะถวายของหอม

โดยนำของหอมธรรมชาติสกัดจากพืชธรรมชาติที่เรียกว่า จตุชาติคันธะ หรือ จตุชาติสุคันธะ ๔ อย่าง อันได้แก่  ๑. หญ้าฝรั่น ๒. น้ำมันจากไม้กฤษณา ๓. กำยาน (ยางหอมจากไม้) ๔. ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ แล้วนำไปทาพื้นพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ ๗ ครั้ง จากนั้นเขาได้กราบทูลตั้งความปรารถนากับพระผู้มีพระภาคเจ้ว่า “ขอให้กลิ่นหอมอย่างดียิ่งจงบังเกิดแก่กายข้าพระองค์ในสถานที่ที่ข้าพระองค์ไปเกิดด้วยเถิดพระเจ้าข้า”

      พระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะทรงตรัสพยากรณ์ถึงอานิสงส์ที่เขาจะได้รับว่า “ด้วยผลกรรมนี้ ไม่ว่าบุคคลผู้นี้จะไปบังเกิดในภพชาติใด ก็จะมีตัวหอมทุกชาติไป จะเป็นผู้เจริญด้วยกลิ่นแห่งคุณธรรม และจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสอาสวะในที่สุด”

 

 ดังนั้น  ให้ผู้ที่เกิดในวันทั้ง ๗ แก้กรรมโดย ... การสำรวจพิจารณาจุดด้อยในตนเองแล้วสวดมนต์ ไหว้พระ ทำบุญด้วยดอกไม้ที่มีสีประจำวันเกิดของตน อย่างสม่ำเสมอ การบูชาด้วยของหอม โดยเฉพาะดอกไม้ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาตินั้น ให้บูชาด้วยความประณีตตั้งใจ ดอกไม้งามก็จะทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบาน จูงใจให้เกิดศรัทธาและมุ่มมั่นที่จะแก้ไขสิ่งผิดในตนได้ง่ายขึ้นด้วย

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;