10 คาถา หลวงปู่ทวด เดินทางไกล แคล้วคลาดจากภัยอันตราย

10 คาถา หลวงปู่ทวด เดินทางไกล แคล้วคลาดจากภัยอันตราย

Publish 2018-12-19 18:35:37


   ใครที่จะเดินทางไกลนอกจากจะตรวจสภาพรถให้พร้อมแล้วเรายังต้องมีที่พึ่งทางจิตใจขอพรไหว้พระให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยกันด้วย และวันนี้เรามีคาถาที่เหมาะสำหรับคนขับรถ เดินทางไกล จากหลวงปู่ทวดมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะ

      หลวงปู่ทวด (หรือ สมเด็จเจ้าพะโคะ, หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด, สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์)  เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยจากตำนานท้องถิ่นซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ยืนยันความมีอยู่จริง

 

หลวงปู่ทวด

ประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครองมะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา
นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา
มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาโน

 

หลวงปู่ทวด


มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน
มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง
ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง
(ท่อง 3 จบ)

 

คาถา

 

“อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี
วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ” แล้วขอพรพระให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

10 คาถาในการขับขี่รถ มาฝากด้วย เพื่อแคล้วคลาดปลอดภัย

     คาถาที่ ๑ คาถาขับรถปลอดภัย ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดคาถา

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”
พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีเวรไม่มีศัตรูคู่ภัย ไปในสัตว์โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบนในทิ เบื้องต่ำและในทิศขวาง บทคาถาของหลวงพ่อจรัญ

 

เดินทาง

 

      คาถาที่ ๒ คาถาเดินทางไกล ให้ตั้งสติเป็นสมาธิแล้วสวดก่อนเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกลๆ
“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

 

เดินทาง
 คาถาที่ ๓ คาถาเดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค
“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

 

เดินทาง

 

คาถาที่ ๔ คาถาเดินทางปลอดภัย มีสติ ไม่หลับใน
“พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”

 

เดินทาง

 

คาถาที่ ๕ คาถายามคับขัน ใช้สวดยามตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน อันตราย มีศัตรูหรือผู้ไม่ประสงค์ดีที่มองไม่เห็นคอยจ้องเล่นงานอยู่
“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หายไป”

คาถาที่ ๖ คาถาอัญเชิญพระเครื่อง ใช้สวดกับพระเครื่องที่นับถือบูชาของคุณก่อนออกจากบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย
“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รักษา”

 

ขับรถ

 

คาถาที่ ๗ คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี(วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระ(วันที่เดินทาง) ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตูเภทภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

คาถาที่ ๘ คาถารอดพ้นอันตราย ใช้สวดเมื่อพบเจอสถานการณ์คับขัน อันตราย ได้แก่ มีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้าย จะทำให้รอดพ้นภัยเหล่านั้นได้ เป็นต้น
“นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง”

 

เดินทาง

 

คาถาที่ ๙ คาถาป้องกันภัยพิบัติ ใช้สวดก่อนเดินทางหรือทำกิจการใดๆ ที่อาจเกิดอันตรายได้
“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

คาถาที่ ๑๐ คาถาแคล้วคลาด ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ
“ พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

 

หลวงปู่ทวด

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : postsara.comติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน