โบราณว่าไว้!5 จุดห้ามวาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่งผลเสียกับคนในบ้าน ถ่วงความเจริญ ทำอะไรก็ไม่ขึ้น

โบราณว่าไว้!5 จุดห้ามวาง "สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ส่งผลเสียกับคนในบ้าน ถ่วงความเจริญ ทำอะไรก็ไม่ขึ้น

Publish 2018-12-14 12:35:58


สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมี เพื่อความสบายใจและให้เป็นศิริมงคลแก่คนในบ้าน แต่ก็ใช่ว่าเพียงแค่หามาแล้วจะนำไปวางหรือไปจัดตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ ตามความเชื่อแล้ว การวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกจุดของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญ

 

 

ที่จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อคนในบ้าน วันนี้มีความรู้มาฝาก เผย 5 จุดที่ไม่ควรวาง วางผิดชีวิตเปลี่ยน จะส่งผลเสียกับคนในบ้าน ถ่วงความเจริญ ทำอะไรก็ไม่ขึ้น1. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงผนังห้องน้ำ ตามหลักเบญจธาตุ (5 ธาตุ) สิ่งศักดิ์แทนความหมายของธาตุไฟ ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วม คือ ธาตุน้ำ ซึ่งตามธรรมชาติน้ำจะดับไฟ จึงถือเป็นธาตุที่กระทบหรือพิฆาตกัน

 

 

2. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือขอบประตู เพราะประตูเป็นจุดที่ไม่มั่งคั่ง กระแสที่วิ่งลอดไปมาจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย

 

 

3. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้คานบ้าน เพราะคานจะกดทับองค์ทำให้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกกดเอาไว้ ไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่

 4. เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามเป็นห้องน้ำหรือเตียงนอน ถือว่าไม่แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

 

5. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงเสาที่ลอย เสาลอยแสดงถึงความไม่มั่นคง การเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวางในที่ที่ไม่มั่นคง

 

 

ทั้งนี้ การวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในแง่ของความเชื่อ ดังนั้นจะวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้จุดไหนก็ควรจะศึกษาให้ดี เพื่อส่งเสริมให้การทำมาค้าขายเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไปอีก

เป็นความเชื่อที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคน

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปาริชาติ พ่วงสกุล