ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้คำชะโนด!! "วัดป่าคลอง11" โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืน...ประชาชนแห่กราบไหว้ขอพร ที่มาของ "คำชะโนด 2" (ชมคลิป) !!

Publish 2017-06-19 13:51:49

วัดป่าคลอง 11 

               วัดป่าคลอง 11 หรือ ที่ชาวบ้านให้สมญานามว่า “คำชะโนด 2” เป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างกว้างขวางเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้น ทั้งๆที่วัดแห่งนี้ ได้สร้างมายาวนานแล้ว และเป็นวัดป่าปลีกวิเวกจากสังคมเมือง ซึ่งจะเห็นได้จากทางเข้าวัดอยู่ห่างไกลจากชุมชนมากและอยู่ท่ามกลางทุ่งนา แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ความโด่งดังของวัดป่าคลอง 11 ถือว่าเป็นปรากฎการณ์ที่เหลือเชื่อมาก เพราะเพียงแค่ 1 วัน ที่พลิกโฉมวัดป่าอันสงบวิเวกแห่งนี้ที่แต่เดิมมีคนมาปฎิบัติธรรมไหว้พระทำบุญ เพียงแค่วันละ 10 กว่าคน แต่กลับกลายเป็นศาสนาสถานที่มีคลื่นมหาชนเดินทางหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เพื่อจาริกแสวงบุญ หรือ แสวงโชคถึงวันละ 2 หมื่นคน ทำให้ภาพบรรยากาศวัดป่าแห่งนี้ ต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งทำให้การปรับสภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ไม่อาจทำให้ทันท่วงทีได้ เพราะขาดซึ่งบุคลากรในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในส่วนต่างๆ และขาดปัจจัยต่างๆมากมาย เพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดป่าสายธรรมยุทธ์ แต่ก็ได้จิตอาสาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวัดได้มาช่วยกันดูแลประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับศรัธาชนได้เท่าที่พอจะทำได้

 

วัดป่าคลอง 11 หรือ คำชะโนด สาขา 2

           หลายคนตั้งคำถามว่า วัดป่าคลอง 11 โด่งดังขึ้นได้อย่างไร ถ้าจะพุดถึงทางจิตวิทยา ก็คงต้องมาจาก กระแสพญานาคที่กำลังโด่งดังสุดในปีนี้ หากวัดใดมีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคมักจะได้รับความสนใจจากผู้คนมากเป็นพิเศษ เพราะคนต้องการขอพร ขอโชคลาภ จากพญานาค อีกทั้งกระแสข่าวคนไปกราบไหว้พญานาคที่วัดป่าคลอง 11 แล้วได้โชคลาภ เช่น ถูกหวย ก็กลับมาโพสในโลกโซเชี่ยล คนที่ได้อ่าน ประมาณว่า เห็นเขาได้ดีแล้วเราอยากได้บ้าง ยิ่งกระพรือความอยากได้โชคลาภของผู้คนยิ่งขึ้นพ่อปู่ศรีสุทโธ

และยิ่งว้ดแห่งนี้ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก จึงสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกกว่าไป ถึง คำชะโนด จ. อุดรธานี นี่คือการวิเคราะห์แบบผิวเผินเท่านั้น
แต่หากมองในแง่ของจิตวิญญาณ และความเชื่อแล้ว สาเหตุเป็นเพราะ วัดแห่งนี้ ได้มีพญานาคาธิบดี ถึง 4 องค์คอยดูแล นั่นคือ
1 พญาอนันตนาคราช ปฐมกษัตริย์แห่งพญานาค
2. พญามุจลินทร์นาคราช พระอนุชาของพญาอนันตนาคราช
3. พญาภุชงค์นาคราช พญานาคผู้ทรงฌานวิสัย
4. พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาคแห่งพรหมประกายโลก ผู้เรืองทรัพย์สมบัติ

 

รูปปั้นแม่ย่าศรีปทุมมา

            หาได้ยากนักที่จะมีศาสนสถานใดที่จะมี องค์พญานาคาธิบดี ผู้เป็นใหญ่ในนาคพิภพถึง 4 พระองค์มาดูแลสถานที่เดียว พญานนาคาธิบดี มีทั้งหมด 9 พระองค์ ปกติจะดูแลสถานที่ละ 1 องค์เท่านั้น นั่นแสดงว่า วัดป่าคลอง 11 ต้องมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดา  เพราะสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ 2 ประการ คือ

1.สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์ที่เน้นปฎิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อแสวงหาการหลุดพ้น ด้วยการทำพระนิพพานให้แจ้ง ด้วยหลักไตรสิกขา
จึงเป็นสถานที่องค์นาคาธิบดีระดับมเหศักดิ์ ถึง 4 พระองค์มาคอยดูแล และ ร่วมปฎิบัติธรรมด้วย

2. สถานที่นี้ มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ ซึ่งได้ประดิษฐานภายในโบสถ์ไม้ กลางน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่โดดเด่นที่สุดของวัด

           พญานาคทั้งหลายล้วนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา หากที่ใดมี พระสุปฎิปันโณ ผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย หรือ สถานที่ใดมี พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ ย่อมมีพญานาคมาคอยดูแลเสมอ ยิ่งสถานที่แห่งนั้น มี พระภิกษุเปี่ยมบารมีแก่รอบแล้ว มาเจริญสมณธรรมอย่างยิ่งยวด พญานาคระดับผู้ใหญ่มักจะมาดูแลเอง
เป็นที่ทราบกันดีว่า พระสงฆ์ ณ วัดป่าคลอง 11 ตั้งแต่เจ้าอาวาสจนถึงพระลูกวัด ล้วนเดินทางสายอริยมรรค เคร่งครัดในพระธรรมวินัยยิ่ง ฉันข้าวมื้อเดียว และ ใช้เวลาในเจริญไตรสิกขา และไม่รับเงินทองจากญาติโยม โดยเฉพาะ เมื่อรู้ว่ามีผู้คนหลั่งไหลมาวัดนี้ ท่านไม่ยินดียินร้ายใดๆ และไม่อยากคลุกคลีกับคนหมู่มาก อันจะนำมาซึ่งการ หน่วงในการปฎิบัติธรรม เราจึงแทบไม่เคยได้พบเจอท่านเจ้าอาวาสโดยง่ายเลย ตามความเชื่อนี่เป็นเหตุให้ องค์นาคาธิบดีทั้ง 4 ผลัดกันมาคอยดูแลพระสงฆ์ และพระบรมสารริกธาตุ ณ วัดแห่งนี้
 


วัดป่าคลอง 11 ปทุมธานี

          ทางลูกศิษย์วัดที่รู้เรื่องนี้ เมื่อได้สร้างโบสถ์ไม้กลางน้ำ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายวัด และยังได้สร้างเทวรูปขององค์พญานาคาธิบดีทั้ง 4 องค์ อยู่รายรอบโบสถ์ไม้กลางน้ำนั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบถึงที่มาที่ไป

โดยด้านหน้าโบสถ์ มี 2 องค์ ฝั่งซ้าย และขวาส่วนด้านหลัง โบสถ์มี 2 องค์ อยู่ซ้ายขวา เช่นกัน โบสถ์ด้านหน้า 2 องค์ ได้แก่
1.พญาอนันตนาคราช หากเราหันหน้าเข้าหาโบสถ์ จะอยู่ทางซ้ายมือเรา ขอพรเรื่องการงาน การค้าขาย การเริ่มต้นธุรกิจใหม่

2. พญามุจลินทร์นาคราช หากเราหันหน้าเข้าหาโบสถ์จะอยู่ทางขวามือเรา ขอพรเรื่องสติปัญญา การแก้ไขปัญหา การขจัดอุปสรรคที่กำลังประสบอยู่
โบสถ์ด้านหลัง 2 องค์ ได้แก่

3. พญาภุชงค์นาคราช หากเราหันหน้าเข้าหาหลังโบสถ์จะอยู่ทางซ้ายมือเรา ขอพรเรื่องการแก้โรคภัยไข้เจ็บ โรคเวรโรคกรรมที่เรื้อรัง การขจัดมนต์ดำ โดนคุณไสย์ เสนียจที่ติดตัวมา

4. พญาศรีสุทโธนาคราช หากเราหันหน้าเข้าหาหลังโบสถ์จะอยู่ทางขวามือเรา ขอพรเรื่องโชคลาภ เงินทอง ลาภลอย การเงิน ขจัดหนี้สิน ( คนที่มาขอพรเรื่องโชคลาภ และถูกรางวัลใหญ่เพราะเขามาขอท่านตรงจุดนี้ โดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า จุดนี้ ให้พรเรื่องโชคลาภโดยตรง )

 

รูปปั้นพญานาค

           นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีรูปเคารพอื่นๆ เช่น ศาลพระแม่กวนอิม และไม้ตะเคียนด้วย ปีนี้เป็นช่วงเวลาของพญานาค จะมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์ตามศาสนสถานต่างๆ และจะมีการเปิดตัวสถานที่นั้นไปตามวาระ เช่น ที่คำชะโนด และสถานที่ต่างๆตามมา และเมื่อวาระเดียวกันนี้มาถึง วัดป่าคลอง 11 แห่งนี้
ด้วยบารมีของพญานาคาธิบดีที่เปล่งประกายเรืองรอง จึงทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักของผู้คนเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้น ที่รวดเร็วกว่าที่อื่นๆ เพราะที่นี่มีญาณบารมีของพญานาคาธิบดีถึง 4 พระองค์

 

บรรยากาศ วัดป่าคลอง 11

           จุดประสงค์ที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จัก เพื่อต้องการให้ผู้คนได้มากราบไหว้ สักการะพระบรมสารรีกธาตุ และ พึ่งพาบุญญาปาฎิหาริย์ของพญานาคทั้ง 4 องค์ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนในสิ่งที่ปราถนาได้ และยังเป็นการช่วยผู้คนในพื้นที่ให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มบารมีให้แก่พญานาคราชไปในตัวด้วย
ประเมินกันคร่าวๆว่า รายได้หมุนเวียนของชาวบ้านที่มาการค้าขายรอบๆวัดนี้รวมกันวันละประมาณ 25 ล้านบาท ทีเดียว วัดป่าคลอง 11 จึงเป็นที่พี่งทางใจสำหรับผู้ศรัทธาในพญานาค และหวังพึ่งบารมีขององค์ท่านในการช่วยเหลือเราในเรื่องการงาน และการเงิน และช่วยผู้ที่กำลังประสบปัญหาและอุปสรรคชีวิตและหมดทางออกได้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หาดูได้ยากมาก !!! พ่อจ้ำคำชะโนด...เผยภาพ "เมล็ดชะโนด" ที่น้อยคนจะได้เห็น !!! คอเลขเด็ด...ไม่รอช้าตียับ 5 เด่นสง่า
- สุดตะลึง!!! พิธีปลุกเสกเหรียญปู่ศรีสุทโธ-เจ้าแม่นาคี ป่าคำชะโนด จู่ๆ! เกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดเหนือธรรมชาติ!!!

ที่มาจาก : http://nakanews.com/

ขอบคุณคลิปจาก : Youtube ตามโซเชียล ไปเที่ยวกันติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ติดตามข่าวอื่นๆ