Google ร่วมรำลึกครบ 85 ปี อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ ผู้แต่งแบบเรียน"มานะ มานี ปิติ ชูใจ"

Publish 2016-03-11 11:13:47


กูเกิล เสิร์จเอนจิ้นยักษ์ใหญ่ของโลก  ได้ออกแบบ Doodle เป็นภาพของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งกำลังเล่นกับไก่แจ้ อยู่กับตัวอักษรไทยประยุกต์ บน ซึ่งอยู่เหนือกล่องค้นหา

 

สำหรับสาเหตุ เนื่องในวันนี้ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของ อ.รัชนี ศรีไพวรรณ ครบรอบ 85 ปี (11 มี.ค. 2473) ซึ่ง อ.รัชนี ศรีไพวรรณ ได้จากไปด้วยโรคหลอดเลือดอุดตัน เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2557

 

 ทั้งนี้ ทางกูเกิลประเทศไทยเลือกใช้ภาพดังกล่าว ก็เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึง อ.รัชนี ศรีไพวรรณ ผู้แต่งแบบเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสำคัญในแบบเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เป็นแบบเรียนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 - 2537 จะยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆ คนอย่างแน่นอน