เปิดโปรแกรมแข่งต่อน้องมิลค์แชมป์บินโดรนอายุน้อยที่สุดในโลก