กินดี สุขภาพแข็งแรง  วิ่งปลอดภัยกินอาหารปลอดสาร ไร้โรค

กินดี สุขภาพแข็งแรง วิ่งปลอดภัยกินอาหารปลอดสาร ไร้โรค

Publish 2018-11-27 20:43:48


 

            กระทรวงพาณิชย์ ผนึก สสส. และภาคีสุขภาพ ชูงานเดิน-วิ่ง เกรท ฟู๊ด กู๊ด รัน 2018 “Great Food Good Run 2018” วิ่งปลอดภัย กินอาหารปลอดสาร ไร้โรค ชิงถ้วยรางวัล นายกรัฐมนตรี 22 - 23 ธ.ค. ที่ สนามศุภชลาศัย

           พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย Great Food Good Run 2018 เกรท ฟู๊ด กู๊ด รัน 2018 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

            จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการมีกิจกรรมทางกาย พร้อมเลือกบริโภคอาหารที่ดีจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรนวัตกรรม ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ที่ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย     

                 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า จากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ กว่า 14 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตกว่า 300,000 คนต่อปี สาเหตุสำคัญเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ขาดการมีกิจกรรมทางกาย รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด สสส. จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อสร้างสังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ และส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชีวิตประจำวัน ซึ่ง “การวิ่ง” เป็นกิจกรรมทางกายที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์ ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรค NCDs หากคนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรค NCDs ได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท

             “ที่ผ่านมาการทำงานด้านการป้องกันโรค NCDs ทั้งในเชิงนโยบาย การรณรงค์สร้างความตระหนัก และการจัดการสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยองค์การอนามัยโลกยกให้ประเทศไทยมีการดำเนินงานที่ก้าวหน้าเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลกร่วมกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือในการทำงานนของ สสส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย อย่างไรก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงาน และภาคีที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้นนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย เพื่อรวมพลังรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการออกกำลังกายและการเลือกบริโภคอาหารที่ดี ด้วยสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรนวัตกรรม รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและสามารถขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพอีกด้วย ภายใต้โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ และบริโภคอาหารปลอดภัย Great Food Good Run เกรท ฟู๊ด กู๊ด รัน ที่จะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี” 

 

                “สำหรับงานเดิน-วิ่ง Great Food Good Run 2018 เกรท ฟู๊ด กู๊ด รัน 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 ที่ สนามกีฬาศุภชลาศัย เปิดรับสมัครเข้าแข่งขัน ที่เว็บไซต์ www.thaijogging.org โดยในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรนวัตกรรม จำนวน 50 บูธ และในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม  งานเดิน-วิ่ง Great Food Good Run เกรท ฟู๊ด กู๊ด รัน ชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 10 กม.         5 กม. และ 3 กม. นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก และถุงผ้า “Great Food Good Run” เกรท ฟู๊ด กู๊ด รัน  ภายหลังเข้าเส้นชัย ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครได้  ทาง www.thaijogging.org หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ Great Food Good Run เกรท ฟู๊ด กู๊ด รัน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรา 12 แห่ง ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนสังคมผู้สูงอายุได้มีสุขภาพที่แข็งแรงที่มาจากการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน