เพื่อมาตรฐานระดับโลก สสส.จัดงานใหญ่ “ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018” ตั้งเป้าเพื่อเป็นต้นแบบงานวิ่ง

เพื่อมาตรฐานระดับโลก สสส.จัดงานใหญ่ “ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018” ตั้งเป้าเพื่อเป็นต้นแบบงานวิ่ง

Publish 2018-09-30 21:06:58    สสส. ผนึก สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดงานใหญ่ “ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018” ครั้งที่ 7 หวังเพิ่มสัดส่วนคนไทยกระฉับกระเฉง ติวเข้มนักวิ่งหน้าใหม่ก่อนลงสนาม ตั้งเป้าเป็นต้นแบบมาตรฐานงานวิ่งเพื่อสุขภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018”  (Thaihealth Day Run 2018) ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. และ ประสาร จิโรจน์วัรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมแถลงข่าว
    สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ สนามศุภชลาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตั้งเป้าหมายให้การแข่งขันรายการนี้ เป็นต้นแบบมาตรฐานงานวิ่งเพื่อสุขภาพ
     ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า  สสส. มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี หนึ่งในนั้นคือ การส่งเสริมให้คนไทยในแต่ละกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ในระดับโลก จากการประชุมสมัชชาอนามัยโลก World Health Assembly เวิลด์ เฮลท์ แอสเซมบลี สสส. ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ผลักดัน Global Action Plan on Physical Activity กลอเบิล แอคชั่น แพลน ออน ฟิสิคเคิล แอคทิวิตี้ เกิดเป็นแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปี 2561-2573 ได้สำเร็จ

 

 
    “ในระดับประเทศ สสส. ได้ร่วมสนับสนุน แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ฯ ฉบับที่ 1 ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย 2. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย และ 3. การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย”
    “ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังและเห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ หากคนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท และงาน “Thaihealth Day Run 2018” (ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018) ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เห็นประโยชน์ของการวิ่งเพื่อสุขภาพจนนำไปสู่การมีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอและเหมาะสม”
    ด้าน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ตัวเลขในปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่มีกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ 15.2 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจากปี 2555 ที่มีเพียง 5 ล้านคน ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสุขภาพที่ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันกระแสการวิ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ดูได้จากงานวิ่งเพื่อสุขภาพถูกจัดขึ้นไม่ต่ำกว่า 15 งานต่อสัปดาห์ มีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.1 หรือ 5 แสนคน เป็น ร้อยละ 10.1 หรือ 1.5 ล้านคน ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน      “และงาน “Thaihealth Day Run 2018” (ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018) ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ สสส.สนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 7 ปี โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สสส., สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยเชื่อว่าจะเป็นจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วยให้ตัวเลขการเพิ่มสัดส่วนการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนให้เป็นร้อยละ 80 และช่วยลดอัตราชุกของโรคอ้วนในเด็ก ให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 ได้ภายในปี 2563 ตามเป้าหมายของชาติ”
    ด้าน นายประสาร จิโรจน์วัรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า การจัดงาน Thaihealth Day Run 2018 (ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งนี้มีมาตรฐานอย่างมากจากประสบการณ์การจัดงานวิ่งกว่า 16 ปี และได้จัดทำ “คู่มือการจัดกิจกรรมงานวิ่งเพื่อสุขภาพ” เป็นองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมให้แก่ภาคีสุขภาพจำนวน 2 รูปแบบ แบ่งตามขนาดของงานเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์
    สำหรับรายละเอียดกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขัน 3 ระยะทางคือ 10 กม. 5 กม. และ 1.5 กม. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเสื้อที่ระลึก และได้รับเหรียญเมื่อเข้าสู่เส้นชัย นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันระยะ 100 เมตร และ 200 เมตร สำหรับเยาวชน อายุ 6 – 10 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ สนามศุภชลาศัย เปิดรับสมัครแล้วที่ www.thaijogging.org
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิริยา วิศิษฏ์โสภา
HASTAG :