ร่วมส่งกำลังใจ นักรบชุดขาว รพ.กาฬสินธุ์ อาสาเดินทางช่วยคัดกรองผู้ป่วยโควิด ที่ รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร

ร่วมส่งกำลังใจ นักรบชุดขาว รพ.กาฬสินธุ์ อาสาเดินทางช่วยคัดกรองผู้ป่วยโควิด ที่ รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร

Publish 2021-01-21 15:28:36


จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ ทำให้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายพันคน ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยภายในเวลาอันรวดเร็ว ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อล่าสุด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือทีม MERT (Medical Emergency Response Team) "นักรบชุดขาวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์" เพื่อเข้าสนับสนุนทีมดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต จำนวน 10 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นางปิยนุช ประฏิภาณวัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, 2. นางจารุณี สวัสดิพละ เภสัชกรชำนาญการ, 3. นางเพชรรัตน์ พูนคุ้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, 4. นางสาวพิสมัย ม่วงนิกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, 5. นางสาวประภัสสร สันตะวงค์ พยาบาลวิชาชัพชำนาญการ, 6. นางสาวรัตติยา ชูปัญญา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, 7. นายศักดิ์สำเนียง ประสานพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (EMT/PN), 8. นายวรนพ ชวนินทวิสุทธิ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญการ, 9. นายคงเดช มัชฌิโม พนักงานขับรถ และ 10. นายขจัดภัย เห็มชูยิ่ง พนักงานขับรถ ไปปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18 ม.ค.- 1 ก.พ. 64ทั้งนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และครอบครัวจิตอาสานักรบชุดขาว ร่วมกล่าวอวยพรและส่งกำลังใจให้ทุกท่านในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(หลังเดิม) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

                                >>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน