ศบค.-สมช.แจงความจำเป็น ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน

ศบค.-สมช.แจงความจำเป็น ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน

Publish 2020-07-22 14:54:35


จากกรณีที่ประชุม ศบค. มีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน ภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญคือการผ่อนปรนมาตรการ ระยะ 6 รวมถึงการพิจารณาขยายการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกในเดือน ส.ค.นี้ หลังจากของเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 31 ก.ค. 63

 ด้าน ศบค. แจง 3 ข้อ เหตุต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ท่ามกลางกระแสประชาชนบางส่วน ไม่เห็นด้วย รายละเอียดมีดังนี้ จำเป็นต้องอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

1) การควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง
2) การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย
3) มาตรการการควบคุมโรคที่สามรารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม/กิจการที่เกี่ยวข้อง

จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤติการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการกำลังพลเรือน และทหารเข้าร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อม ให้กับประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานวิถีใหม่ (New Normol) จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นรองรับในอนาคต

ขณะเดียวกัน พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เผยว่ารัฐบาลจำเป็นต้องคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไว้ เพื่อใช้ในการกักตัว 14 วัน ระหว่างหากฎหมายฉบับอื่นมารองรับ เนื่องจากทั่วโลกยังมีความเสี่ยง และยืนยันว่าไม่มีการห้ามชุมนุมแต่อย่างใด แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนคำถามจากสื่อมวลชนที่ว่า ประชาชนที่ถูกแจ้งข้อหาฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปแล้วนั้นต้องทำอย่างไร เรื่องนี้ขอให้อยู่ที่อำนาจการพิจารณาของตำรวจ
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน