ศบค.แถลง ยกเลิกเคอร์ฟิว

ศบค.แถลง ยกเลิกเคอร์ฟิว

Publish 2020-06-12 12:28:40


ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เห็นชอบ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิว โดยให้มีผลในวันที่ 15 มิ.ย. 2563 แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำ และอากาศ 

 
พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบ ข้อเสนอของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่เสนอให้มีการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ สำหรับการเรียนการสอนอบรม สัมมนาในรูปแบบวิถีใหม่ โดยการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบ ที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน

 ขณะเดียวกันผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย จาก State Quarantine เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมที่ 3,129 ราย มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในรพ. 84 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;