ครม.เห็นชอบ หลักการการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้ เป็น 14 ล้านคน

ครม.เห็นชอบ หลักการการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้ เป็น 14 ล้านคน

Publish 2020-04-22 08:22:31


 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอภายหลังเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียน และพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าที่ประมาณการไว้ และผู้ได้รับผลกระทบบางรายมีชื่อในฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือนักเรียน/นักศึกษา แต่เป็นลูกจ้าง แรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักทั้งนี้จึงเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง โดยขยายจำนวนผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิของมาตรการฯ ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากเดิม 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน

เนื่องจากมาตรการฯ กำหนดให้ชดเชยรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2563 แต่ขณะนี้สถานการณ์ของ COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกพื้นที่ จึงต้องเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชาคริตส์ คงหาญ
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;