เคพีเอ็มจี แนะเจ้าของธุรกิจ SMEs ใช้หลักการ 3Rs ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ผลักดันกิจการเดินหน้าต่อ

เคพีเอ็มจี แนะเจ้าของธุรกิจ SMEs ใช้หลักการ 3Rs ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ผลักดันกิจการเดินหน้าต่อ

Publish 2020-04-16 17:41:56


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วงรุนแรงกว่าทุกครั้ง คุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หัวหน้าสายงาน Private Enterprise และกรรมการบริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทยมีข้อเสนอแนะต่อเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมหรือSMEs ในการบริหารจัดการวิกฤติโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักการ 3Rs โดยมีดังนี้

 

 
1.Revive Cash Flows คือการบริหารกระแสเงินสดให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งกลยุทธ์เป็นสามส่วน (ก) การเพิ่มกระแสดเงินสดขาเข้าโดยการให้ส่วนลดเพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นชำระเงินได้เร็วขึ้น การขายสินค้าคงเหลือที่ค้างสต๊อกด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อแปลงสินค้าเป็นเงินสดให้เร็ว(ข)การลดกระแสเงินสดขาออก โดยการเจรจายืดหนี้กับเจ้าหนี้ การขอผ่อนผันการจ่ายค่าเช่ากับผู้ให้เช่าสถานที่ การเลื่อนโครงการหรือค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นน้อยกว่าออกไปก่อน (ค) การเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ธนาคาร เพื่อขอยืดชำระหนี้ พักดอกเบี้ย รวมถึงการขอวงเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง รวมถึงการพิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ที่ภาครัฐได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ให้ SMEs และวงเงินสินเชื่อหรือการสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน (Soft loans) สำหรับ SMEs

 

2.Reimagine BusinessModel คือการปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับวิกฤติโควิด โดยกิจการสามารถทำโปรโมชั่นขายสินค้าเป็นชุดที่เล็กลง ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นหรือการเปลี่ยนจากการขายสินค้าเงินสดมาเป็นการขายผ่อน หรือเปลี่ยนเป็นการเช่าสินค้า หรือการให้ลูกค้าจ่ายเงินค่าบริการล่วงหน้าในราคาพิเศษโดยลูกค้าสามารถกลับมาใช้บริการได้ข้ามปี หรือนำสินค้ามาขายผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นการขายออนไลน์ เหล่านี้คือตัวอย่างการปรับรูปแบบธุรกิจให้เหมาะกับสภาวะตลาดปัจจุบัน

 

 3.Retain People คือการรักษาพนักงานไว้เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด โดยกิจการควรมีการตกลงร่วมกับพนักงานในการบริหารชั่วโมงทำงานที่ลดลง พิจารณาการจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม หรือมีการจัดโครงการแบ่งกำไรจากการขายสินค้าให้กับพนักงานเพื่อชดเชยรายได้ที่พนักงานขาดไป รวมถึงการให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์เพื่อ Reskill หรือ Upskill พนักงานจะมีใจรักองค์กรมากขึ้นซึ่งสร้างผลดีในระยะยาวและสร้างความแข็งแกร่งของกิจการ ให้พร้อมต่อสู้เมื่อวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้ถูกควบคุมแล้ว

ในบทสรุปทิ้งท้าย คุณศศิธร ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “กิจการควรพลิกวิกฤติโควิด-19 ให้เป็นโอกาส โดยการเปลี่ยนองค์การให้ทำงานกระชับขึ้น มีการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจด้วยไอเดียใหม่ๆ และมีการดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้กิจการสามารถนำหลักการ 3Rs ไปประยุกต์ใช้เพื่อฝ่าวิกฤติครั้งนี้ และผลักดันให้กิจการเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน”

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;