ผู้ว่าฯนนท์กลับลำด่วน ยกเลิกคำสั่งผ่อนปรน 15 เม.ย.ให้ เปิดร้านตัดผม ขายมือถือ แผงค้าสลากแล้ว

ผู้ว่าฯนนท์กลับลำด่วน ยกเลิกคำสั่งผ่อนปรน 15 เม.ย.ให้ เปิดร้านตัดผม ขายมือถือ แผงค้าสลากแล้ว

Publish 2020-04-14 15:35:30


กลายเป็นประเด็นความสับสนที่เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีความผันแปรสูงในเรื่องตัวเลข การเจ็บป่วย เสียชีวิต  ตลอดจนกลุ่มผู้สุ่มเสี่ยงในหลายจังหวัดทั่วประเทศ 
ล่าสุด   ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี  ได้โพสต์ข้อมูลว่า  จังหวัดนนทบุรี โดย  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่10 วันที่ 14 เมษายน 2563 #ยกเลิกคำสั่งฉบับที่ 9 ที่แจ้งผ่อนปรนสถานที่ฯ ลงมติให้เปิดได้เฉพาะศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร

ตามที่ เมื่อวานนี่ 13 เมษายน 2563 จังหวัดนนทบุรีได้ออกคำสั่งที่ 9/2563 ซึ่ง จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ลงนาม และเป็นผู้รับผิดชอบในคำสั่งดังกล่าว

 

เมื่อได้รับเสียงสะท้อน จากพี่น้องประชาชน และหลายภาคส่วนร่วมแสดงถึงความห่วงใย และขอให้ทางจังหวัดทบทวนคำสั่งฯ วันนี้ทางผมและทีมจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฯ เพื่อทบทวนคำสั่งดังกล่าวโดยนำข้อคิดเห็น คำแนะนำ และความห่วงใย ของพี่น้องประชาชนชาวนนทบุรี มาประกอบการพิจารณา

 

 จึงได้มีคำสั่งที่ 10/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ปรับปรุงคำสั่งเดิมให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น โดยสรุปคือ ที่ใดที่เคยปิดอยู่ก่อนหน้านี้ให้ปิดต่อเนื่องไปครับ ยกเว้น ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้า เปิดได้ในวันที 15 เมษายน นี้

ท้ายนี้ จังหวัดนนทบุรี ต้องขออภัยประชาชนทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ 

ก่อนหน้านั้น  ผู้ว่าฯนนทบุรี   ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี  ที่ 1072/2563  เรื่อง สังปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 9  มีใจความสำคัญว่าด้วย การผ่อนปรนให้เปิดสถานที่บางแห่ง ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 15 เม.ย.เป็นต้นไป อาทิ ร้านตัดผม, ร้านรับส่งพัสดุ, แผงค้าสลาก, ร้านอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านมือถือ และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  พร้อมกับขยายเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30  เม.ย. 2563  

โดยเฉพาะการสั่งห้ามขายแอลกอฮอล์  ในส่วนของร้านค้า หรือ สถานที่ประกอบการ ขายสุราประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุรา ตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;