ประเทศไทย ยืน 1 ต้นแบบใช้หน้ากากผ้าสู้ภัยโควิด-19

ประเทศไทย ยืน 1 ต้นแบบใช้หน้ากากผ้าสู้ภัยโควิด-19

Publish 2020-04-07 16:44:37


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า สำหรับประเทศไทยในส่วนของประชาชนทั่วไปนั้นขณะนี้ พบว่า ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการใช้หน้ากากผ้าในสังคมทั่วไปซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมารณรงค์ให้คนทั้งโลกหันมาใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มคนทั่วไปแล้วซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยใช้และผลิตหน้ากากผ้าใช้เอง

 

 

 

 
“วันนี้พบว่า คนไทยสวมหน้ากากผ้าเพิ่มขึ้นถึง 94% ทำคู่ขนานไปกับมาตรการต่างๆ อาทิ การล้างมือด้วยน้ำสะอาด ด้วยสบู่บ่อยๆ การสวมหน้ากาก รวมถึงมาตรการรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสังคม เริ่มมีแนวโน้มที่ดีมากเพราะจากตัวเลขผู้ติดเชื้อของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 50 คน สะท้อนให้เห็นว่า การดำเนินมาตรการดังกล่าวเดินมาถูกทาง”

 

 

 

 

อย่างไรก็ดี มีข้อแนะนำการใช้หน้ากากอนามัยว่า สำหรับประชาชนทั่วไป ถือเป็นขยะทั่วไป ให้จำกัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง (ไม่สัมผัสตัวหน้ากาก) ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดที่ใกล้ที่สุดทันที  จากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ส่วนการใช้หน้ากากผ้านั้นต้องล้างมือให้สะอาดก่อนสวมอย่างถูกวิธี หลังการใช้สามารถซักด้วยผงซักฟอก ตากแดดจนแห้ง และเปลี่ยนทุกวัน หากเป็นผู้ป่วยหรือต้องดูแลผู้ป่วยในบ้านให้เลือกใช้หน้ากากอนามัย หลังใช้ล้างมือให้สะอาดและทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังที่มีฝาปิดมิดชิดส่วนผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังที่ต้องกักกันตัวเองที่บ้าน (Self-Home Quarantine) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ติดตามผู้กักกันตัวเองที่บ้าน หน้ากากอนามัยอาจปนเปื้อนเชื้อโรคจากน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เมื่อใช้งานแล้วให้จับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง (ไม่สัมผัสตัวหน้ากาก) เก็บใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทำลายเชื้อเบื้องต้น โดยราดน้ำยาฟอกขาวมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที สำหรับหน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นขยะติดเชื้อ ต้องล้างมือให้สะอาด สวมอย่างถูกวิธี ใช้ครั้งเดียว และทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ ก่อนนำไปทำลายอย่างถูกวิธี

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นนทชา ศุภรตรีทิเพศ
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;