สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ออกแถลงการณ์ รพ.250 แห่ง ขาดหน้ากากอนามัยขั้นวิกฤติ

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ออกแถลงการณ์ รพ.250 แห่ง ขาดหน้ากากอนามัยขั้นวิกฤติ

Publish 2020-03-01 23:26:55


สมาคมโรงบาลเอกชนออกแถลงการณ์เผย มีโรงพยาบาลเอกชน จำนวนมาก ถึง 250 แห่ง วิกฤตหนักเพราะขาดหน้ากากอนามัยเข้าขั้นวิกฤต เจ้าหน้าที่ คนไข้ มีความเสี่ยงติดโรคเป็นวงกว้าง จนไม่สามารถควบคุมได้   
 
เรื่อง โรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ในการป้องกันการระบาดของโรค COVID19 ในขั้นวิกฤต เรียน รัฐมนตรีว่าการกระหรวงสาธารณสุขเนื่องด้วยจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทางกระทรวงสาธารสุขได้ให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งเตรียมการณ์รับสถานการณ์ที่อาจจะมีการระบาดในวงกว้างขึ้น โรงพยาบาลเอกชนมีการรับคนใช้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 70 ในโรงพยาบาล

 แต่ปัจจุบัน โรพยาบาลเอกชน ประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย ขั้นวิกฤต และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่มีหนากากอนามัยใช้แล้ว บุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้หน้ากากผ้า ซึ่งมีความเสี่ยงมาก ทางโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งไม่สามารถจัดซื้อจัดหาหน้ากากอนามัยได้ เพราะกรมการค้าภายในได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม และโรงงานผู้ผลิตต้องจัดส่งไห้กับกรมการค้า ภายในเท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนได้ และโรพยาบาลเอกชนได้ติดต่อขอซื้อหน้ากากอนามัยจากทางกรมค้าภายใน แต่ได้รับคำตอบว่า ให้แจ้งเข้าไปเพื่อระบบการรอคิว หากไม่มีหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคในโรงพยาบาลเอกชน อาจจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และร้ายแรงมากขึ้นและจะไม่สามารถควบคุมการะบาดของโรคได้

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในฐานะผู้แทนของโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 250 แห่งทั่วประเทศ จึงได้ทำการสำรวจจำนวนหน้ากากอนามัยขั้นต่ำ ที่ต้องการใช้ในแต่ละวัน และขอความอนุเคราะห์ให้ทางท่าน ได้ไปรดจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อที่โรงพยาบาลเอกชนจะสามารถควบคุมป้องกันไม่ให้มีการระบาดมากกว่านี้หรือให้โรงพยาบาลเอกาชน สามารถจัดซื้อ/จัดหาได้จากที่ใด  เพื่อให้มีใช้ได้ โดยประสานงานกับทางสมาคมฯ เพื่อให้ปันส่วนให้โรงพยาบาลเอกชนได้เท่ากันอย่างเพียงพอ สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ คุณพรพิมล ตันตราธิวุฒิ โทรศัพท์ 02-7167058 , 081-8433344 เป็นผู้ประสานงาน

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;