ศาลอาญาสั่งโทษ 2 เดือน - 19 ปี แก๊งโจ๋บุกรร.วัดสิงห์ ชดใช้เสียหายอีก 1.4 แสน

Publish 2019-09-30 16:03:34


จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตะลุมบอนในโรงเรียนวัดสิงห์เมื่อช่วงบ่าย 24 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา  โดยทางโรงเรียนมีการสอบของนักเรียน จึงเดินไปบอกทางประชาสัมพันธ์ให้ทางวัดสิงห์ ชึ่งขณะนั้นมีงานบวช ลดเสียงเบาลง จึงเป็นเหตุให้วัยรุ่นไม่พอใจยกพวกหลายสิบคนมาที่โรงเรียนวัดสิงห์ รุมทำร้ายครูกับนักเรียนจนได้รับบาดเจ็บหลายคน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-เปิดคลิปงานบวชชายฉกรรจ์เมาเต้นสุดเหวี่ยง ชักภาพประกาศตัว#ศิษย์หลวงพ่อขาว ก่อนบุกถล่มรร.วัดสิงห์
 


เหตุการณ์วันเกิดเหตุ

ล่าสุดคดีนี้มีผลสรุปออกมาแล้วว่า สรุปคดีหมายเลขดำที่ อ๓๙๗ ๒๕๖๒ คดีนี้ โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ นาฬิกา ขณะที่ มีการสอบ GAT/PAT ภายในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จำเลยทั้งยี่สิบสองคนร่วมกันกระทำความผิดฐานมั่วสุม ตั้งแต่สิบคนขึ้นไป เพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองฯ ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้เสียหายรวม ๑๕ คน ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ของผู้เสียหาย ๒ ราย ร่วมกับข่มขืนใจผู้อื่นๆ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด และจำเลยที่ ๒ กระทำความผิดฐานกระทำอนาจาร จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ๒ คน ที่เหลือให้การรับว่าเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

 

บางคนปฏิเสธว่ามิได้ร่วมกับจำเลยคนอื่น บางคนปฏิเสธว่ามิได้ใช้กำลังประทุษร้าย ทั้งหมดปฏิเสธข้อหามั่วสุมเพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง แต่ละคนรับสารภาพบางข้อหาแตกต่งกัน จำเลยทุกคน ยกเว้นจำเลยที่ ๑๖ รับว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด แต่ระหว่างสืบพยาน จำเลยรับสารภาพตามฟ้อง เพิ่มอีก ๔ คน รวมรับสารภาพตามฟ้อง ๖คน และผู้เสียหายรวม ๔ ราย ยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนศาลสืบพยานโจทก์รวม ๓๓ ปาก สืบพยานจำเลยรวม ๑๘ ปาก และสืบพยานผู้ร้อง ๔ ปากแล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงสรุปความว่า จำเลย ๖ คนที่ให้การรับสารภาพ มีความผิดตามฟ้อง จำเลยที่ไม่มีพยาน โจทก์เบิกความถึง ๖ คน ทั้งไม่ได้ข้อเท็จจริงว่าร่วมกับจำเลยคนอื่นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 

 

 

ไม่ปรากฎว่าถูกชี้ตัวจากผู้เสียหายคนใด คงมีเพียงภาพจากกล้องวีดิโอวงจรปิดว่าเข้าไปภายในโรงเรียน จึงฟังไม่ได้ว่ากระทำความผิดในข้อหาอื่นยกเว้นข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัดที่ให้การรับสารภาพเท่านั้น คงเหลือจำเลยอีก ๑๐ คน ซึ่งมีพยานโจทก็เบิกความยืนยันในชั้นศาล สอดคล้องกับคำให้การชั้นสอบสวน บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา และบันทึกการชี้ตัวของพยานซึ่งได้กระทำในทันทีทันใดหลังเกิดเหตุจึงน่าเชื่อถือ รับฟังได้ว่าจำเลยบางคนทำร้ายร่างกาย บางคนทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน บางคนไล่ครูคุมสอบและ นักเรียนออกจากห้องสอบ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่รับสารภาพ ๖ คน และที่ฟังได้ความดังกล่าว อีก ๑๐ คน รวม ๑๖ คน ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด 

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ตั้งแต่ทำร้ายพนักงานรักษาความปลอดภัย ทำร้ายผู้อำนวยการโรงเรียน ขึ้นไปบนอาคาร ๓ ขับไล่ครูคุมสอบและนักเรียนให้ออกจากห้องสอบ ทำร้ายครูคุมสอบและนักเรียน รวมถึงทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนและผู้เสียหาย อันเป็นการกระทำเพื่อไปสู่เจตนา ร่วมกันของจำเลยทั้งหมดคือการก่อความวุ่นวายขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อขัดขวางการสอบ เพื่อตอบโต้ที่ จำเลยทั้ง ๑๖ คนไม่สามารถใช้เครื่องเสียงในงานบวชได้ เมื่อพิจารณาพฤติการณ์แวดล้อมประกอบแล้ว

 


จำเลยทั้ง ๑๖ คน อยู่ภายในงานบวชด้วยกัน แต่งกายลักษณะเดียวกัน เดินไปที่เกิดเหตุพร้อมกันและในเวลาใกล้ชิดกัน ต่างกระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน และกลับออกจากที่เกิดเหตุในเวลาใกล้ชิดกัน จึงฟัง ได้ว่าจำเลยทั้ง ๑๖ คน เป็นตัวการร่วมกัน ดังนี้ เมื่อตัวการคนใดคนหนึ่งไปกระทำความผิด ตัวการอื่นแม้ไม่ได้ลงมือกระทำด้วยก็จำต้องรับผลของการกระทำนั้นด้วย 

 

 

 

โดยถือเอาการกระทำและเจตนาของตัวการ ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นของตน ในส่วนฐานความผิดนั้น เห็นว่า การร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย ก็เพื่อเข้าไปมั่วสุมกันก่อความวุ่นวายขึ้นในโรงเรียนซึ่งป็นส่วนหนึ่งของบ้านเมือง โดยใช้วิธีขับไล่ครูคุมสอบ และนักเรียนให้ออกจากห้องสอบอันเป็นการชมขืนใจผู้อื่นฯ ถือเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงให้ลงโทษฐานร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด แต่เมื่อครูคุมสอบหรือนักเรียนขัดขืน จำเลยบางคนจึงทำร้ายครูผู้คุมสอบหรือนักเรียนนั้น ๆ หรือทำลาย ทรัพย์สินให้ได้รับความเสียหาย นับว่าเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นใหม่ในขณะนั้นหาใช่เจตนาแต่เดิมตั้งแต่ต้น จึงเป็นการกระทำความผิดต่างกรมกัน เมื่อจำเลยแต่ละคนลงมือกระทำความผิดภายในเจตนาร่วมกันนี้ ตัวการผู้ร่วมกระทำความผิดคนอื่นจึงต้องรับผลของการกระทำความผิดเสมือนเป็นเจตนาและการกระทำ ของตนด้วย 

 

 

สรุปรวมผู้เสียหาย ๑๗ ราย คือโรงเรียน ๑ ราย และผู้เสียหายอื่น ๑๖ ราย ในส่วนผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายขณะบุกรุกซึ่งเป็นกรรมเดียวกับข้อหาร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย ๒ ราย ถูกทำร้ายภายในโรงเรียน ด๓ ราย แต่มีผู้เสียหาย ๒ ราย ขณะถูกทำร้ายทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกกระทงหนึ่ง ซึ่งมีโทษหนักกว่า จึงใหลโทษฐานทำให้เสียทรัพย์ และมีผู้เสียหาย ๑ ราย ถูกผลักหน้าอก ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย และถูกกระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล ๑ ราย 

 


ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง ๑๖ คน ฐานร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย ๑ กรรม ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย ๑๐ กรรม ร่วมกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย ๑ กรรม ฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ๔ กรรม และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด ๑ กรรม เมื่อเพิ่มโทษจำเลยที่มีประวัติการกระทำความผิด และลดโทษที่ให้การรับสารภาพในแต่ละข้อหาแยกกันไปแล้ว จำเลยแต่ละคนได้ร้โทษจำคุกดังนี้

 

 


จำเลยที่ 1 และที่ 18 จำคุกคนละ 15 ปี 11 เดือน จำเลยที่ 2 จำคุก 17 ปี 5 เดือนจำเลยที่ 3 จำคุก 13 ปี 2 เดือน 15 วันจำเลยที่ 4 ที่ 10 ที่ 12 และที่ 15 จำคุกคนละ 18 ปี 11 เดือนจำเลยที่ 7 และที่ 9 จำคุกคนละ 13 ปี 7 เดือน 10 วัน จำเลยที่ 11 จำคุก 13 ปี 10 เดือน 15 วันจำเลยที่ 13 จำคุก 11 ปี 10 เดือน 15 วันจำเลยที่ 14 จำคุก 13 ปี 6 เดือน 20 วันจำเลยที่ 17 จำคุก 19 ปี 3 เดือนจำเลยที่ 19 จำคุก 14 ปี 10 เดือน 22 วันจำเลยที่ 20 จำคุก 16 ปี 4 เดือน 22 วัน จำเลยที่ 5 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 21 และที่ 22 จำคุกคนละ 2 เดือนและปรับคนละ 2,500 บาทโทษจำคุกรอลงอาญาไว้ 2 ปีให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 7 ที่ 9 ถึงที่ 15 และที่ 17 ถึงที่ 20 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมแก่ผู้เสียหายที่ 1 (โรงเรียน) จำนวน 35,400 บาทและแก่ผู้เสียหายที่ 16 จำนวน 56,142.50บาท ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ถึงที่ 7 ที่ 10 และที่ 12 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายที่ 10 จำนวน 35,737 บาทและให้จำเลยที่ 15 และที่ 17 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายที่ 12 จำนวน 55,352.50 บาท ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 16 ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

 

ศาลสั่งแก๊งโจ๋บุกรร.วัดสิงห์ จำคุก

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-นร.เล่านาทีแก๊งอันธพาลบุกรร.วัดสิงห์ มีจับผู้หญิงหอมแก้ม ครูหนุ่มโดนซ้อมเจ็บหนัก (คลิป)
-เปิดรายชื่อ 20 ชายฉกรรจ์ โดนหมายจับบุกรร.วัดสิงห์
-"หลวงพี่"ร่ำไห้ รับถึงขั้นอยากสึก รู้ข่าวเพื่อนบุกรร.วัดสิงห์ ทำร้ายครู ลวนลามนร.หญิง
-วินาที คุมตัว"เเก๊งโจ๋งานบวช"ถล่ม"วัดสิงห์" สอบปากคำ เตรียมฝากขัง (คลิป)
 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน