เปิดเอกสารฉบับเต็ม ป.ป.ช.แถลงชี้มูลความผิดบิ๊ก ป.ป.ช.คดีรับสินบน

เปิดเอกสารฉบับเต็ม ป.ป.ช.แถลงชี้มูลความผิด"บิ๊ก ป.ป.ช."คดีรับสินบน

Publish 2019-08-15 15:20:43


จากกรณีที่สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบเส้นทางเงิน บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ทั้งในและต่างประเทศ จนพบความผิดปกติ ในกรณีการจ้างค่านายหน้าที่ดิน ลงทุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมัน ที่ประเทศอินโดนีเซียแพงเกินจริง และพบว่าผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. มีส่วนรู้เห็น นอกจากนี้ ปปง. ยังตรวจพบเส้นทางการเงิน โอนเข้าบัญชีคนไทย หนึ่งในนั้นเป็นภรรยาผู้บริหารระดับรองเลขาธิการ ป.ป.ช.

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงตั้งองค์คณะกรรมการ ป.ป.ช. 9 คน และมอบหมายให้ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นเจ้าของสำนวน กรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯอันเป็นเท็จ หรือปกปิดทรัพย์สินฯ ที่ควรแจ้งต่อ ป.ป.ช. จากการไต่สวน และการชี้แจงของรองเลขาธิการ ป.ป.ช. พบว่า เกิดความผิดปกติในการยื่นบัญชีทรัพย์สินคู่สมรสของรองเลขาธิการ ป.ป.ช. โดยไม่ได้แจ้งทรัพย์สินมูลค่ากว่า 260 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินในบัญชีทั้งในไทย และต่างประเทศ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

 ล่าสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช มีมติชี้มูลความผิด นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเท็จ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดว่า นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน จำนวน ๖ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินและหนี้สินในชื่อของนางธนิภา พวงจำปา คู่สมรส โดยเป็นทรัพย์สินในประเทศจำนวน๒ รายการ รวม ๒,๐๑๐,๐๐๐ บาท และทรัพย์สินในต่างประเทศ จำนวน ๔ รายการ รวม ๒๒๕,ต๘๓,๑๐๓ บาท มูลค่ารวม ๒๒๗,ตสต,๑๐๓ บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินในประเทศ
รายการที่ ๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ประเภทกระแสรายวัน ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นจำนวนมากทั้งก่อนและหลังจากที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยในช่วงปี ๒๕๕๙ก่อนยื่นบัญชีๆ มีรายการฝากเงินจำนวน ๘๙ ครั้ง จำนวนเงินรวม ๑๐๓๓๙๓๓๓๒.๖๘ บาท และปี ๒๕๖๐หลังจากยื่นบัญชีๆ แล้ว มีรายการฝากเงินจำนวน ๘๘ ครั้ง จำนวนเงินรวม ๑๔๓,๕๘๒,๙๔๐.๗๓ บาท รวมเป็นเงิน๒๔๖,๙๗๖,๒๗'๓.๔๑ บาท

รายการที่ ๒) เงินลงทุนในบริษัท ปาล์ม บิช คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐ ห้นราดาจดทะเบียนมูลค่าหุ้นละ ๑๐๐ บาท มูลค่ารวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ทรัพย์สินในต่างประเทศ

รายการที่ ๓)- ๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน สหราชอาณาจักรจำนวน๓ บัญชี ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี จำนวน ๓๗,๙๕๙.๔๖ ปอนด์ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๑๐,ตด๒,ถ๕๓ บาท)

รายการที่ ๖) ห้องชุดที่ตั้งอยู่ ณ ถนน Kensington High Street ลอนดอน สหราชอาณาจักร โดย ณ วันที่ซื้อห้องชุดดังกล่าวมีมูลค่า ๔,๕๐๐,๐๐๐ ปอนด์ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๒๑๕,๐๗,๗๕๐ บาท)การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินในกรณีนี้ เนื่องจากนายประหยัด พวงจำปา ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ทนายอนันต์ชัย โพสต์ร่ายยาว ตำรวจเรียกรับสินบน
-พ.ต.ท.ชื่อโผล่จม.หนุ่มโดนโกงปลิดชีพตัวเอง รับเสียใจถูกโยงรับสินบน
-"ไชยา" ลูกทรพีนอนคุกไร้คนเหลียวแล แฟนเก่าล่อให้ตร.จับมาโรงพักรับสินบนยังเมิน
-จีนยึดทรัพย์-สั่งปลด 2 นายพล รับสินบน-รวยผิดปกติ

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์