กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ลงน้ำ

กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ลงน้ำ

Publish 2019-07-22 14:17:10


เมื่อวานนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข ๑ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ

 เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) น.อ.เกษม เอี่ยมสุพรรณ ผอ.กรล.ขส.ทร. น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง ผอ.กรล.ขส.ทร. ได้นำกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร. ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ในการพายเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ ไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร. 

 

 

ต่อมา เมื่อเวลา ๒๐.๒๐ น. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง ผอ.กรล.ขส.ทร. ได้นำกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร. ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ในการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ลงน้ำ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เพื่อพายไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร. ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เส้นทางจากท่าวาสุกรี ถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แบ่งเป็น เรือพระราชพิธีจำนวน ๕๒ ลำ และกำลังพลจำนวน ๒,๒๐๐ นาย 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย

เพจ เรือพระราชพิธี 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน