สธ.แจ้งเริ่มให้ใช้น้ำมันกัญชาถูกกม.ล็อตแรกแล้ว รวมทั้งในรพ.

สธ.แจ้งเริ่มให้ใช้น้ำมันกัญชาถูกกม.ล็อตแรกแล้ว รวมทั้งในรพ.

Publish 2019-07-04 16:12:35


จากกรณี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การ พิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา มียื่นขอรับการพิจารณาทั้งสิ้น 68 ตำรับ คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้ดำเนินการพิจารณาตำรับยาของหมอพื้นบ้าน ทั้งสิ้น 9 ตำรับซึ่งเป็นตำรับที่พิจารณาเป็นครั้งที่ 2 ผ่านความเห็นชอบเป็น 8 ตำรับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ตำรับ โดย 8 ตำรับที่ผ่านความเห็นชอบ มีตำรับน้ำมันของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญและหมอพื้นบ้านรวมอยู่ด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : สภาเกษตรแห่งชาติ ร่วมถก สธ.-อย. เคาะ 4 จังหวัดนำร่องปลูก กัญชาออร์แกนิก 

 

ทั้งนี้ล่าสุดวันนี้ (4ก.ค.) ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ได้ออกมาเปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้ได้จัดระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลครบวงจร โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงาน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เพื่อให้การนำกัญชาไปใช้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  ในด้านการปลูก การผลิต การกระจาย องค์การเภสัชกรรม(อภ.)จะผลิตน้ำมันกัญชาล็อตแรกในเดือนก.ค.-ส.ค. 2562 จำนวน 10,000 ขวด

 

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 5,000 ขวด นำไปใช้รักษาผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ส่วนโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น จะผลิตตำรับยาแผนไทย 5 ตำรับจากกัญชาของกลาง สำหรับผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ ปัจจุบันมีแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ ที่ผ่านการอบรม 400 คน มีแพทย์แผนไทย ผ่านการอบรม 2,900 คน โดยจะปรับการอบรมแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้สั่งใช้

 

  

 

นอกจากนี้ยังได้จัดทำแนวทางการนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์  แนวทางการรักษาเมื่อผู้ป่วยเกิดปัญหาจากการใช้ยากัญชา รวมทั้ง กำหนดวิธีการขอรับอนุญาตจำหน่ายในสถานพยาบาล โดยระยะแรก เดือนก.ค. – ก.ย. 2562 สามารถจัดบริการกัญชาทางการแพทย์ได้ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และขยายระยะที่ 2 ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายในเดือนเม.ย. 2563

 

“ขณะนี้การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์  ถือว่าเป็นระยะเริ่มต้นปริมาณการผลิตยังอยู่ในวงจำกัดสำหรับผู้ป่วยในโครงการ  ระยะต่อไปจะมีการขยายให้เพียงพอต่อการนำไปใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล ภายใต้การดูแลของแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ และแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมเพื่อให้เกิดผลในการรักษาและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้”

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน