เช็ควันเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เช็ควันเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

Publish 2019-06-15 10:18:10


เดือนมิถุนายน 2562 โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อย วันไหนบ้าง เช็คข้อมูลกันก่อน เป็นมาตรการต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มาจนถึงเดือนมิถุนายน 2562 กันแล้ว แน่นอนว่าในเดือนนี้ก็ยังมีวงเงินอีกหลายส่วนที่จะทยอยจ่ายเข้าบัตรของผู้มีสิทธิ์ กระปุกดอทคอม จึงได้รวบรวมวันจ่ายเงินเข้าบัตรคนจน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 มาให้อัปเดตกัน

 เป็นประจำทุกเดือนที่รัฐบาลจะโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนของผู้มีสิทธิ โดยเดือนมิถุนายน 2562 จะมีเงินเข้ากระเป๋าวันไหนบ้าง ไปดูกัน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62)  
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน


วันที่ 2 มิถุนายน 2562

เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกคนละ 100-200 บาทต่อเดือน
ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร่วมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต


วันที่ 9 มิถุนายน 2562

เพิ่มเบี้ยคนพิการขึ้นจากเดิม เป็นคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62)
ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคน

 วันที่ 12 มิถุนายน 2562

เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนธ.ค. 61-ก.ย.62)
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป


วันที่ 15 มิถุนายน 2562

เงินสงเคราะห์ยังชีพเพื่อผู้สูงอายุ 50-100 บาท
ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


วันที่ 18 มิถุนายน 2562

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล : 1,000 บาท
          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน :  ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป ในระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 (ได้รับเงินครั้งเดียวในเดือนเกิด)


 

วันที่ดังกล่าวเป็นการเริ่มจ่ายงวดแรกเข้าบัตร และจะทยอยจ่ายหลังจากนั้นให้จนครบ ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละคนอาจได้รับเงินไม่พร้อมกัน โดยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 0345 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ในส่วนที่เป็นค่าครองชีพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม และวงเงินค่าโดยสารรถสาธารณะ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  จากเดิมถึงเดือนกันยายน 2562

* อัปเดตข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน