โปรดเกล้าฯ ตราพระนามาภิไธย ย่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โปรดเกล้าฯ ตราพระนามาภิไธย ย่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Publish 2019-05-22 15:36:00


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ตราพระนามาภิไธย ย่อ ส.ท. ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ  ด้วยความจงรักภักดี

 
โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th และ https://www.facebook.com/536077073542486/photos/a.537037830113077/598978340585692?type=3&sfns=mo

 

 

สำหรับตราพระนามาภิไธย ย่อ ส.ท. ออกแบบโดยนายสุนทร วิไล ช่างศิลป์ประจำพระองค์

 

 

 ขณะที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดทำตัวอย่างบทอาศิรวาทและถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการประจำปีนับตั้งแต่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้พิจารณาจัดทำตัวอย่างการใช้ถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล บทอาศิรวาท โดยจัดทำเป็นอินโฟกราฟิก เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม และใช้ราชาศัพท์ พระนามาภิไธย สรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล ตามข้อมูลที่ได้มีประกาศสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และประกาศเรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;