ครม.มีมติ ให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันฉัตรมงคล

ครม.มีมติ ให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันฉัตรมงคล

Publish 2019-05-21 14:18:58


แต่เดิมวันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย 

 เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีนี้ ในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ครม. จึงมีมติ วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันฉัตรมงคลสืบไป รวมหยุดราชการ 19 วัน

 

 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความว่า

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน