หมอช้าง ทศพร แนะบทสวดเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

หมอช้าง ทศพร แนะบทสวดเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

Publish 2019-05-18 18:04:04


เนื่องด้วยวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากวันนี้ ( 18 พ.ค. 62 ) เป็นวันวิสาขบูชา วันที่ชาวพุทธทั่วโลกทราบว่า เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะและเมื่อวันนี้เป็นวันดีทางเพจเฟซบุ๊กของ หมอช้าง  จึงได้จัดบทสวดมนต์ขณะที่ต้องไปเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ถึงถือว่าเป็นกิจกรรมอันดีทางพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งหมอช้างได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า "นำบทสวดสำหรับเวียนเทียนวันวิสาขบูชามาฝากครับ"

 

 


บทสวดเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
รอบที่ 1 ระลึกถึงพระพุทธคุณ
อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทูอะนุตตะโรปุริสะทัมมะสาระถิสัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวาติ

 

 รอบที่ 2 ระลึกถึงพระธรรมคุณ 
สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูฮีติ

 

 


รอบที่ 3 ระลึกถึงพระสังฆคุณ
สุปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆอุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญายะปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคคะลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชะลีกะระณีโยอะนุตตะรังปุญญักเขตตังโลกัสสาติ

 

 

 


ขอบคุณเฟซบุ๊ก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์