เชิญชวนชม มหรสพสมโภช 7 วัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เชิญชวนชม มหรสพสมโภช 7 วัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Publish 2019-05-16 09:39:31


รัฐบาลเชิญชวนชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 – 21.30 น. ที่กรุงเทพมหานคร ณ เวทีกลาง ท้องสนามหลวง

 มหรสพสมโภชในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 เริ่มเวลา 18.30-21.30 น. ณ เวทีกลาง ท้องสนามหลวง

22 พฤษภาคม การแสดงพิธีเปิด อาศิรวาททวยราษฎร์น้อมจอมราชัน และการแสดงโขน รามเกียรติ์ ชุด พระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร และการละเล่นของหลวง

23 พฤษภาคม มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ (ดนตรีสากล)

24 พฤษภาคม มหกรรม ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ

 

 

25 พฤษภาคม มหาดุริยางค์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์ (ดนตรีไทย)

26 พฤษภาคม ละครเพลงในสวนฝัน ผสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชัน

27 พฤษภาคม มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติและการแสดง นาฏศิลป์ร่วมสมัยรวมใจภักดิ์

28 พฤษภาคม มหกรรมกลองมิ่งมงคลและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค

 นอกจากนี้ เวลา 21.30-23.00 น. ของทุกวัน จะมีการแสดงแสงส สี เสียง "แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ" พร้อมม่านน้ำ ฉายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ประกอบฉากหลังพระบรมมหาราชวังอย่างงดงาม

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน