ประกันสังคม ปรับเพิ่มค่าทำฟัน เป็น 1,200 บาท

ประกันสังคม ปรับเพิ่มค่าทำฟัน เป็น 1,200 บาท

Publish 2019-05-14 14:36:30


ถือว่าเหล่าลูกจ้าได้เฮฮากันอย่างต่อเนื่องอีกแล้ว เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา ได้มีการเสนอแนวทาง การเบิกจ่ายทันตกรรมของสถานพยาบาล โดยล่าสุด นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้รับทราบแล้วตกลงเป็นที่เรียบร้อย

 

 ซึ่งสาระสำคัญ คือ ให้สำนักงานประกันสังคม พัฒนาการให้สิทธิกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน โดยเมื่อสมัยก่อนนั้น สำนักงานประกันสังคม ให้ค่าบริการทันตกรรม 900 บาทต่อปี แต่ในร่างใหม่นี้ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 1,200 บาท และขอเพิ่มสิทธิเบิกกรณีฟันปลอมฐานโลหะ และ ราคาฟันปลอมทั้งปาก โดยขอปรับเพิ่มเป็น 6,000 บาท

 

 โดยหากผู้มีสิทธิในประกันสังคม ต้องการที่จะไปทำฟัน ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลเอกชน คลินิก รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ให้สังเกตแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ ก่อนเข้ารับบริการณ์ว่าได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่ หากเข้าร่วม ผู้ประกันตนสามารถรับสิทธิโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน