ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ เรื่องการคืนช่องทีวีดิจิทัล

ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ เรื่องการคืนช่องทีวีดิจิทัล

Publish 2019-05-10 16:16:15


แถลงการณ์ เรื่องการคืนช่องทีวีดิจิทัล ช่อง 13 และ ช่อง 28 จากมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ ตามคำสั่งมาตรา 44 ให้เยียวยาผู้ประกอบการ และให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคืนใบอนุญาตได้ เพราะรัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาของการแข่งขันที่สูงในธุรกิจทีวีดิจิทัล จากจำนวนช่องที่มากเกินไป ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาไม่ได้
โตขึ้นแต่กลับมีการหดตัวของเม็ดเงินโฆษณา

 
อีกทั้งกิจการโทรทัศน์ ยังโดนผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมที่หันไปรับชมรายการต่างๆ บนแพลตฟอร์ม ออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลส่วนมากต้องแบกรับปัญหาการขาดทุน ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการหลายรายได้ตัดสินใจคืนใบอนุญาตตามที่คำสั่ง คสช. ได้เปิดโอกาสไว้

 

 วันนี้ (10พ.ค 2562) บริบัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ช่อง 13 และ ช่อง 28 ต่อ กสทช. ไปแล้ว อย่างไร ก็ตาม บมจ. บีอีซีเวิลด์  ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ โดยยังคงสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพที่ให้ทั้งความบันเทิงและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทางช่อง 3 และ 33 และจะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ต่อไป ตลอดปีของการประกอบธุรกิจทีวีดีจิทัล ช่อง 13 และ ช่อง 28 บริษัทได้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ในการผลิตรายการ สาระความรู้ ความบันเทิงมอบแก่ผู้ชมมาโดยตลอด บมจ. บีอีซีเวิลต์ ขอขอบคุณผู้ชมที่กรุณาให้ความสนับสนุนและติดตามชมรายการของทางสถานีฯ มาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่เชื่อมั่นในรายการของสถานีฯ โดยเสมอมา

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;