เนชั่น มัลติมีเดีย ตัดสินใจคืนช่องสปริง 26 แก้ปัญหาอดีตผู้บริหาร

เนชั่น มัลติมีเดีย ตัดสินใจคืนช่องสปริง 26 แก้ปัญหาอดีตผู้บริหาร

Publish 2019-05-10 13:46:53


เนชั่นคืนช่องทีวี 26 แก้ปัญหาความผิดพลาดที่อดีตผู้บริหารสร้างไว้ หวังลดภาระหนี้สินและสร้างความมั่นคงทางธุรกิจด้านข่าวสารอย่างเต็มตัว ระบุช่อง 26 ทำบริษัทขาดทุนมาตลอด 5 ปีตั้งแต่การประมูลใบอนุญาต                       
โดยนายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย จำกัด(มหาชน)หรือ NMG เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติคืนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศน์ ดิจิตอล ช่อง 26 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งขาติ หรือ กสทช. ตามประกาศ ม.44 ที่ให้โอกาส เอกชน คืนใบอนุญาตที่ประมูลมาได้  โดยได้ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 10 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา           

 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การถือใบอนุญาตโมรทัศน์ในระบบดิจิตอล ไว้ถึง 2 ช่อง คือช่อง 22 ผ่านบริษัทเนชั่น บรอดคาสติ้ง จำกัด (มหาชน) และช่อง 26 ผ่านบริษัทสปริง 26 ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบการของบริษัท ซึ่งเป็นองค์กรข่าว แต่อย่างใด จึงตัดสินใจคืนใบอนุญาต ช่อง 26 ซึ่งเป็นช่อง วาไรตี้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้มีความรู้ความชำนาญอย่างแท้จริง      

 

เหตุผลความจำเป็นในการคืนใบอนุญาต ทีวีดิจิตอล ช่อง 26  เนื่องจากการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ผิดพลาดของอดีตผู้บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ  NMG เมื่อปี 2557 ในการเข้าประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ถึง 2ช่อง โดยเฉพาะการไปประมูลช่อง วาไรตี้ (26) ที่มีมูลค่าสูงถึง 2,200 ล้านบาท ทั้งที่ไม่มีความชำนาญในการดำเนินงานเนื้อหา ด้านวาไรตี้ สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์การทำงานของผู้บริหารในอดีต

 

  ทั้งนี้ผลประกอบการตั้งแต่การประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ ดิจิตอล ช่อง 26 ในนามบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม NMG ตั้งแต่ปี 2557-2561 รวมขาดทุนทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านบาท ส่งผลให้สถานะของกลุ่ม NMG ขาดทุนมาตลอด จนมีภาระหนี้สินจำนวนมาก รวมทั้งเป็นสาเหตุหนึ่งในการตกแต่งตัวเลขทางบัญชี  ที่ทำให้เกิดรายได้ค้างรับที่ไม่เป็นจริงของกลุ่มสูงถึง 690  ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารชุดใหม่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ อดีตผู้บริหารต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)รวมทั้งฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยแล้ว

 

นอกจากนั้นในการดำเนินงานช่อง 26 ยังมีการลงทุน ค่อนข้างสูงและขาดความโปร่งใส ในการจัดซื้อ ลิขสิทธิ์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน การจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ จนทำให้บริษัทสูญเสียเงินลงทุนไปจำนวนมาก

 

เมื่อรัฐบาลได้ออกประกาศ ม.44 ในการแก้ไขปัญหาให้กับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล ทั้งระบบ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ ที่สามารถคืนใบอนุญาตพร้อมกับได้รับค่าชดเชย ทางคณะกรรมการและผู้บริหารกลุ่ม NMG จึงเห็นว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่ผิดพลาดในอดีต และการได้เงินช่วยเหลือชดเชย จะเป็นส่วนสำคัญเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อลดภาระการเงินของบริษัท อันจะทำให้สภาวะทางการเงินทุนของกลุ่มมีสถานะดีขึ้นตามลำดับ จึงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะทำให้กลุ่ม NMG ต้องถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลถึง 2 ใบอนุญาต  

 


ดังนั้นคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท จึงเห็นชอบในการคืนใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรทัศน์ ดิจิตอล ช่อง 26 และจะมุ่งมั่นในการพัฒนา เนื้อหาสาระ และรูปแบบการนำเสนอข่าวสาร อันเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม ที่มีความรู้ ความชำนาญอย่างแท้จริง ในทุก Platform ทั้งสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และ New Media ต่อไป
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;