เรือแสนแสบเปิดให้นั่งฟรี ประตูน้ำ-ผ่านฟ้า 4-6 พ.ค.นี้

เรือแสนแสบเปิดให้นั่งฟรี ประตูน้ำ-ผ่านฟ้า 4-6 พ.ค.นี้

Publish 2019-05-03 14:00:07


กรมเจ้าท่า ร่วมกับบรฺษัทเอกชนต่าง ๆ ได้จัดบริการเรือขนส่งสาธารณะ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือข้ามฟาก และเรือโดยสารคลองแสนแสบ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พ.ค. 62 โดยไม่เสียค่าบริการ

 .

 

1. เรือด่วนเจ้าพระยา

- จาก ท่าเรือท่าน้ำนนทบุรี ถึง ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร จำนวน 4 เที่ยว

(เช้า 2 เที่ยว เวลา 10:00 น. , 11:00 น. และ เย็น 2 เที่ยว เวลา 15:00 น. , 16:00 น.)

- จาก ท่าเรือสาทร ถึง ท่าเรือสะพานพุทธ จำนวน 4 เที่ยว

(เช้า 2 เที่ยว เวลา 10:00 น. , 11:00 น. และ เย็น 2 เที่ยว เวลา 15:00 น. , 16:00 น.)

 

 2. เรือข้ามฟาก (ระหว่างวันที่ 4 - 6 พ.ค. 62 ตั้งแต่ 06.00 - 22.00 น.)

- จาก ท่าเรือพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) มา ท่าเรือพระราม 8 (ฝั่งพระนคร) บริการทุก 15 นาที

- จาก ท่าเรือพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) มา ท่าปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) บริการทุก 20 นาที

- จาก ท่าเรือปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) มา ท่าเรือปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) บริการทุก 15 นาที

- จาก ท่าเรือรถไฟ มา ท่าเรือพระจันทร์ใต้ บริการทุก 20 นาที

 

 

3. เรือโดยสารคลองแสนแสบ (บริการฟรี ระหว่างวันที่ 4 - 6 พค 62)

- วันที่ 4 เรือเที่ยวแรก ออกจาก ท่าเรือประตูน้ำ ไป ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เวลา 07.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. II ขากลับ เที่ยวสุดท้าย จาก ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ไป ท่าเรือประตูน้ำ เวลา 19.15 น.

- วันที่ 5 เรือเที่ยวแรก ออกจาก ท่าเรือประตูน้ำ เวลา 07.00 น ส่งถึง ท่าเรือโบ้เบ้ เวลา 11.45 น.หลังจากนั้น ส่งถึง ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เที่ยวสุดท้าย 22.00 น. II ขากลับ เที่ยวสุดท้ายออกจาก ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ไป ท่าเรือประตูน้ำ เวลา 22.00 น.

- วันที่ 6 เรือเที่ยวแรก ออกจาก ท่าเรือประตูน้ำ เวลา 07.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.45 น. II ขากลับ เที่ยวสุดท้ายออกจาก ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ไป ท่าเรือประตูน้ำ เวลา 20.00 น.

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน