จุฬาฯประกาศผลสำเร็จวิธีช่วยผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

จุฬาฯประกาศผลสำเร็จวิธีช่วยผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

Publish 2019-04-23 17:26:17


นับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นทางด้านการแพทย์ เมื่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ได้ออกมาเผยถึงความสำเร็จก้าวแรกของงานวิจัยการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ด้วยเซลล์นักฆ่า ผู้ป่วยรายแรกเข้ารักษาไม่พบอาการแสดงของโรคกลับเป็นซ้ำ
 โดย อ.นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเซลล์บำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้กล่าวว่า "ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีความเสี่ยงสูง แต่สามารถรักษาได้ด้วยเซลล์นักฆ่า หรือ Natural Killer Cell ซึ่งก็คือ เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีอยู่ประมาณ 5-10% ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย มีหน้าที่หลัก คือ ลาดตระเวนและตรวจหาเซลล์แปลกปลอมที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม และยังสามารถทำลายเซลล์แปลกปลอมและเซลล์ที่ผิดปกติได้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความสนใจและพยายามศึกษาวิจัยในการนำเซลล์นักฆ่ามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และก็ได้ค้นพบว่าสามารถกระตุ้นและเพิ่มจำนวนเซลล์นักฆ่าภายนอกร่างกายได้ และมีประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นในมะเร็งหลายๆ ชนิด ทั้งมะเร็งก้อนและมะเร็งทางโลหิตวิทยา ทั้งในการศึกษาระดับหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง ซึ่งปกติเซลล์นักฆ่ามีจำนวนน้อยมากในเลือด การที่จะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยนั้น จะต้องนำออกมากระตุ้นและเพิ่มจำนวนก่อนการรักษา"


"โดยมีขั้นตอนก็คือ ทำการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยหรือผู้บริจาค แล้วก็เอามาปั่นแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวออกจากเลือด คัดแยกเซลล์นักฆ่า ออกจากเม็ดเลือดขาว จากนั้นทำการกระตุ้นและเพิ่มจำนวนเซลล์นักฆ่า ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิดพิเศษและโปรตีนไซโตคายเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ แล้วค่อยตรวจสอบคุณภาพของเซลล์นักฆ่าที่ได้ในเชิงปริมาณคุณภาพว่า ปลอดจากการปนเปื้อนและปลอดจากเชื้อโรค จึงนำเซลล์นักฆ่าประสิทธิภาพสูงที่ได้ กลับไปให้แก่ผู้ป่วยได้"

 


"โดยกระบวนการกระตุ้นและเพิ่มจำนวนทั้งหมดนี้ จะทำอยู่ในภายในห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อพิเศษในแบบที่คล้ายกับการผลิตยา จึงนำมาสู่การเตรียมดำเนินก่อสร้างศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาฯ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ได้ให้คำแนะนำในด้านการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสะอาดพิเศษสำหรับการผลิตเซลล์ เพื่อใช้กับผู้ป่วยรวมถึงกระบวนการควบคุมการผลิตเซลล์เพื่อใช้ในโรงพยาบาล เบื้องต้นทาง อย.ได้อนุมัติแบบแปลนสำหรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงห้องให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนการรักษากับอย.ต่อไป"

 

สำเร็จวิธีช่วยผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 

"เซลล์นักฆ่า มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรค และป้องกันโรคกลับเป็นซ้ำในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ โดยเฉพาะการใช้เซลล์นักฆ่าจากพ่อแม่พี่น้องหรือลูกที่มีสารพันธุกรรมตรงกันเพียงครึ่งเดียว ทางโครงการได้ร่วมวิจัยและพัฒนาการรักษาเซลล์บำบัดมะเร็งด้วยเซลล์นักฆ่า ตั้งแต่การทดสอบประสิทธิภาพในหลอดทดลอง ในสัตว์ทดลอง และปี 2561 นำร่องกับผู้ป่วยจริง 5 ราย เป็นชาวไทย ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ที่มีความเสี่ยงสูง ผลที่ได้คือนักวิจัยประสบความสำเร็จ ในการกระตุ้นและเพิ่มจำนวนเซลล์นักฆ่าจากผู้บริจาคให้มีปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน"
 สำหรับการใช้เซลล์จริงในผู้ป่วย สามารถเพิ่มจำนวนเซลล์นักฆ่าขึ้นมาได้ในระดับที่เพียงพอสำหรับการใช้ในผู้ป่วยแล้ว เซลล์นักฆ่าที่ได้ไม่มีเซลล์อื่นๆ ปนเปื้อนเกินมาตรฐาน และในปี 2562 นี้ทางโครงการก็มีความตั้งใจจะเริ่มดำเนินโครงการต่อเนื่อง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่มีความเสี่ยงสูงต่อไปและนำไปสู่การใช้รักษาจริงในอนาคต


นอกจากนี้ ด้านผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์  หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  ได้กล่าวเสริมว่า "การใช้เซลล์นักฆ่าจากตัวผู้ป่วยเอง มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคค่อนข้างต่ำ ตรงข้ามกับการใช้เซลล์นักฆ่าจากผู้บริจาค ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคมากกกว่า ซึ่งมีโอกาสควบคุมโรคได้ถึง 40-80% และยังช่วยลดโอกาสการเป็นซ้ำในผู้ป่วยกลุ่มนี้"


"และอีกไม่นานไทยเราก็จะมีพระราชบัญญัติเซลล์บำบัดเพื่อมาควบคุมมาตรฐานการรักษาด้วยเซลล์บำบัด และกำกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตเซลล์เพื่อมาใช้ในผู้ป่วย รวมถึงข้อบ่งชี้ในการใช้เซลล์บำบัดเฉพาะในโรค ที่มีการรับรองประสิทธิภาพของการรักษา แต่ในขณะที่ ยังไม่มีกฎหมายควบคุมประชาชนก็ควรรับทราบข้อพึงระวังเอาไว้ด้วยว่า การรักษาด้วยเซลล์บำบัด อาจเกิดผลข้างเคียงจากเซลล์ที่ใส่กลับเข้าไปได้ โดยเฉพาะเซลล์ที่มีการปนเปื้อนจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการแพ้อย่างรุนแรงหรือการติดเชื้ออย่างรุนแรง" 


"แต่ในปัจจุบันยังมีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงในการใช้เซลล์นักฆ่าในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้ในการป้องกันการเกิดมะเร็ง ช่วยชะลอวัย  ใช้ในการรักษาโรคเอดส์ หรือแม้แต่การใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งการอวดอ้างดังกล่าวไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ การรักษาด้วยเซลล์นักฆ่านั้น ยังไม่ใช่การรักษามาตรฐานของโรคมะเร็งชนิดใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ป่วยควรได้รับการรักษาตามมาตรฐานของโรคนั้นๆ ก่อนที่จะพิจารณาการรักษาด้วยเซลล์นักฆ่า และผู้ป่วยควรที่จะได้รับการรักษาภายใต้โครงการ การศึกษาหรือการวิจัยทางคลินิกในโรงเรียนแพทย์เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย"

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดร.อาทิตย์โพสต์สถาบันวิจัยกัญชา เปิดตัว4ผลิตภัณฑ์รักษามะเร็งสำเร็จ

หนุ่มเล่าเรื่องเศร้า ลูกชายวัย 5ขวบ เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวในวันเกิดตัวเอง

หมอเมย์ ป่วยมะเร็งกระเพาะระยะสุดท้าย เสียชีวิตแล้วติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน