"สมเด็จพระเทพฯ" ทรงมีพระราชดำรัส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงห่วงใยพสกนิกร เผชิญวิกฤตฝุ่น ควันไฟ

Publish 2019-04-02 12:06:49


เนื่องจากวันนี้วันที่ 2 เม.ย. 62 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 64 พรรษา ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


โดยในปีนี้ทางกรมประมง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พันธุ์ปลาไทยจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึก รวมจำนวน 590,000 ตัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 ถ้าหากย้อนไปก่อนหน้านี้ (1 เม.ย.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เม.ย.62 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

 

"สมเด็จพระเทพฯ" ทรงมีพระราชดำรัส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงห่วงใยพสกนิกร เผชิญวิกฤตฝุ่น ควันไฟ


โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า "โดยประสบด้วยตัวเองตอนนั่งเฮลิคอปเตอร์ จากจังหวัดเลยไปจังหวัดสกลนคร ตอนค่ำมองลงมาก็เห็นไฟเป็นกองๆ เป็นร้อย ๆ กอง ตลอดทาง แล้วควันของกองไฟพวกนั้นก็เข้ามาในเฮลิคอปเตอร์ ทั้งที่บินสูงแล้ว กลับมาก็ไม่สบายเป็นโรคแพ้อากาศ ต่อด้วยหวัดอะไรแบบนั้นไปเลย ก็รู็สึกว่าจะทำยังไง น้ำก็แล้ง สอดคล้องกันในแง่ไม่ค่อยดี เขาก็บอกมีวิธี อย่างเรื่องอ้อยก็ไม่ต้องเผาแล้ว ไม่ทราบว่าเผาหรือเปล่า ไอกองๆ ที่เห็นวันนั้นก็ดูไม่ชัด เพราะเป็นเวลากลางคืนมืดแล้ว อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งในปัญหาบ้านเมืองที่มากขึ้น" และพสกนิกรต่างก็ได้กล่าวคำอวยพรให้สมเด็จพระเทพฯอายุยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน 

 

"สมเด็จพระเทพฯ" ทรงมีพระราชดำรัส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงห่วงใยพสกนิกร เผชิญวิกฤตฝุ่น ควันไฟ

 

 นอกจากนี้ วันนี้ 2 เมษายน 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ เวลา 8.11 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้ก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562


จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และถวายการรับฝากเงิน จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา กับเจ้าหน้าที่ประสานงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน 2562


โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการประกวดภาพวาด ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ออมมรดกศิลป์แผ่นดินแม่" โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กิจการออมสินของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ต้องพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยและมีการออมเงินอย่างถูกวิธี คลังออมสิน จึงถือกำเนิดขึ้น โดยแรกเริ่มสังกัดอยู่ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หรือกระทรวงการคลังในปัจจุบัน ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติคลังออมสิน ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ต่อมาในปี พุทธศักราช 2489 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน โดยยกฐานะคลังออมสินให้เป็นองค์กร ดำเนินธุรกิจโดยอิสระ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า "ธนาคารออมสิน"


เวลา 8.53 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคู่สมรส ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมคู่สมรส ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น พร้อมคู่สมรส คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคู่สมรส คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคู่สมรส ข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562


ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ข้าราชบริพาร และคณะสื่อมวลชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 โดยคณะสื่อมวลชน มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. , สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) , สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 , สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) , และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


เวลา 9.41 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ , คณะมูลนิธิ สมาคม ชมรม , และคณะบุคคลต่างๆ รวม 580 คณะ 8,205 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 มีอาทิ คณะข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กรรมการบริหารมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน


ข้าราชการสมาคมตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหารระดับสูงและสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการสภาสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์


โอกาสนี้ มีพระราชดำรัส แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถึงสถานการณ์น้ำแล้งและหมอกควัน ด้วยทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชน เวลา 14.12 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะองคมนตรี พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562


ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562


วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-บัณฑิตสาวตาพิการเล่าวินาที พระเทพฯเสด็จตรงหน้าพระราชทานปริญญากรณีพิเศษ
-ทำฟันฟรี!วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ เริ่มแจกบัตรคิว
-พระเทพฯ เสด็จฯพระราชทานรางวัลศิลปาธร สุดปลื้มพระองค์หญิงเข้ารับด้วย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน