ผจว.ปราจีนบุรี พร้อมหน่วยงานลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร และปัญหาน้ำทะเลหนุน(คลิป)

Publish 2019-03-28 12:34:41


ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้พบว่าในพื้นที่ต่างๆ เริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้ง  เนืองจาก  ในแม่น้ำ  ลำคลอง  บ่อน้ำ  มีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง  ส่งให้บางพื้นที่ไม่มีน้ำเพื่อการบริโภค  ด้านการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรชาวบ้านผลไม้  อาทิเช่น  ส้มโอ  ทุเรียน  ต้องการน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อให้ต้น ส้มโอ  ทุเรียน  สามารถออกดอกผลได้   เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำ  ประกอบกับในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ไม่มีฝนตกลงมาเป็นเวลานาน 

ผจว.ปราจีนบุรี พร้อมหน่วยงานลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร

ผจว.ปราจีนบุรี พร้อมหน่วยงานลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  กล่าวว่า  ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ขณะนี้ยังไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง  แต่มีบางพื้นที่สวนทุเรียนและอื่น ๆ คาดว่า  อาจจะมีน้ำไม่เพียงพอ  ก็ได้ให้ชลประทานเข้าไปช่วยเหลือเรืองน้ำทั้งหมดแล้ว  ในภาพรวมของปราจีนบุรี  ปริมาณน้ำที่มีอยู่ทั้งในและนอกเขตชลประทานมีเพียงพอ  สำหรับที่จะรับมือกับภัยแล้ง  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเข้ามา  ส่วนเกษตรแปลงใหญ่ก็ได้มีการดึงน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรี ไปสต็อกไว้  ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาที่จะถึงนี้ 

ผจว.ปราจีนบุรี พร้อมหน่วยงานลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรส่วนพื้นที่เกษตรที่รัฐบาลต้องให้ยกเลิกการทำนาปรัง  และทำการเกษตรใช้น้ำน้อย  ของจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา ประมาณ 4,000  กว่าไร่ ตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไปเกือบหมดแล้ว  เหลืออีกเพียงเล็กน้อย  ซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องน้ำ  ปราจีนบุรี  จะมีปัญหาน้ำเค็มดันขึ้นมาจากแม่น้ำบางประกง  ปีนี้เราก็มีน้ำต้นทุน จากเขื่อนนฤบดินทรจินดา  สามารถปล่อยน้ำได้วันละ 1,400,000  ลบ.ม. ลงมาช่วยทุกวัน   สามารถสำรองน้ำไว้ได้ถึงปลายพฤษภาคม  คาดว่าในภาพรวม ทั้งในและนอกเขตที่ต้องการน้ำประมาณการไว้  65 ล้าน ลบ.ม. น้ำเพียงพอ สำหรับอุปโภคบริโภค  น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ ดันน้ำเค็ม  เรามั่นใจว่าปีนี้จะไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ผจว.ปราจีนบุรี พร้อมหน่วยงานลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-สุราษฎร์ฯภัยแล้งเริ่มรุนแรง!! นพค.46เร่งแจกน้ำประชาชน หลังหลายพื้นที่ขาดน้ำอุปโภค จากประปาหมู่บ้านที่น้ำขาดแคลนน้ำดิบในการผลิต (มีคลิป)
-วิกฤตหนักภัยแล้ง 2 ตำบลขาดแคลนน้ำกระทบข้าวนาปรังกว่า 2000 ไร่
-ส่อวิกฤตขาดน้ำ นอภ.สั่งท้องถิ่นตั้งรับภัยแล้ง ด้าน นายกอบต.เกาะแก้ววอนพี่น้องทำนาปรัง หยุดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำ (คลิป)

 

สายชล หนูแดง ปราจีนบุรี /ข่าว-ภาพ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เพิก กองศรี
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์