กรมโยธาฯจัดทัพใหญ่ ร่วมอบจ.นครปฐม แก้ปัญหาผักตบชวาขวางระบายน้ำท่าจีน

กรมโยธาฯจัดทัพใหญ่ ร่วม"อบจ.นครปฐม" แก้ปัญหาผักตบชวาขวางระบายน้ำท่าจีน

Publish 2019-03-13 17:42:53


ถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการคมนาคมทางน้ำ  สำหรับปัญหาผักตบชวาตามแหล่งน้่ำลำคลอง  อย่างกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณตอม่อสะพานวัดบางไผ่นารถ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทำให้กรมโยธาธิการต้องเร่งเข้าไปแก้ไขเป็นการเร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
 

ทั้งนี้นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการว่า  มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่

1. กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน้าที่ดูแลแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง พื้นที่ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบในแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ใต้ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา จนถึงอ่าวไทย ระยะทางประมาณ ๒๐๔ กิโลเมตร

 

2. กรมเจ้าท่า รับผิดชอบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำน้อยบางส่วน และ 3. กรมชลประทาน รับผิดชอบ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีน เหนือประตูระบายโพธิ์พระยาขึ้นไป 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง    
-ผักตบชวากว้างมหาศาลเป็นไร่ จ่อตอม่อใต้สะพานแม่น้ำท่าจีน กรมเจ้าท่าเผย กำลังเร่งดำเนินการโดยผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่นํ้าท่าจีนของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่ผ่านมามีผลการดำเนินการอยู่ประมาณ 430,000  ตันต่อปี  ขณะที่ปัจจุบันกรมโยธาธิการมีเรือกำจัดผักตบอยู่ในแม่น้ำท่าจีนจำนวน 10 ลำ แยกเป็นเรือกำจัดแบบ สายพาน 7 ลำ แบ๊คโฮบนเรือพอนทูน 3 ลำ กำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 1,570  ตันต่อวัน  

 

ส่วนกรณีผักตบชวาซึ่งไหลไปติดตอม่อสะพานที่สะพานสามพรานเมื่อวันที่  16  ก.พ. ที่ผ่านมา  ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ได้นิ่งเฉย โดยมีการย้ายเครื่องจักรเข้าเร่งแก้ไขปัญหา จำนวน  3 ลำ  เข้าร่วมกับเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อีก 2  ลำ  ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณหน้าวัดบางช้างเหนือ 


ทั้งนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี  จะเป็นช่วงที่ผักตบชวาขยายตัวเป็นจำนวนมากในแม่น้ำท่าจีน ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดตั้งสถานีกั้นทุ่นดักผักตบชวา ในแม่น้ำท่าจีน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. สถานีสะพานบางไผ่นารถ มีเรือ 3 ลำ ได้แก่ เรือแบบสายพาน 2 ลำ แบ็คโฮบนเรือพอนทูน 1 ลำ จัดเก็บผักตบชวาไปแล้วจำนวน 7,665  ตัน

 

 2. สถานีหน้าวัดบางช้างเหนือ มีเรือ  3 ลำ ได้แก่ เรือแบบสายพาน 2  ลำ แบ็คโฮบนเรือพอนทูน 1 ลำ และเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  2  ลำ เรือสายพาน 1  ลำ แบ็คโฮบนเรือพอนทูน 1  ลำ รวมเครื่องจักรทั้งหมด 6  ลำ จัดเก็บผักตบชวาไปแล้วจำนวน  12,840  ตัน และ

3. สถานีหน้าวัดเทียนดัด มีเรือกำจัด  4  ลำ เป็นเรือแบบสายพาน  3  ลำ แบ็คโฮบนเรือพอนทูน  1  ลำ จัดเก็บผักตบชวาไปแล้วจำนวน 8,360  ตัน 


"ทั้ง  3  แห่ง  เกิดจากปัญหาอุปสรรคในการกั้นทุ่นตั้งสถานีในเขตอำเภอสามพราน  ไม่สามารถกั้นทุ่นดักผักตบชวาแบบถาวรได้  เนื่องจากเรือลากจูงวิ่งผ่าน  ไม่สามารถกั้นทุ่นดักผักตบชวาได้ตลอดเวลา  ประกอบกับการไหลขึ้น - ลงของน้ำที่แรงพาผักตบชวาขึ้น – ลงตามกระแสน้ำไปด้วย ทำให้การทำงานล่าช้า และจากสภาพปริมาณผักตบชวา  ในแม่น้ำท่าจีนในปัจจุบัน  ถ้าไม่มีการปล่อยผักตบชวาจากคลองสาขามาเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถแก้ไขให้อยู่ในสภาวะปกติได้ประมาณกลางเดือนเมษายน  62  และจากการดำเนินการตั้งแต่ 17  กุมภาพันธ์ ถึง 11  มีนาคม  62  สามารถกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนไปแล้วจำนวน  28,865  ตัน"

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ทำดีด้วยหัวใจ!!ปภ.เมืองคอนร่วมกับภาคส่วนใน อ.พระพรหมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและผักตบชวา-อ.เมืองเปิดโครงการทำดีด้วยหัวใจพื้นที่ ต.บางจาก(คลิป)
-ปทุมธานี!! รมต.สำนักนายกฯลงพื้นที่ทดสอบเรือเก็บผักตบชวาในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำ
-กลุ่มจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในอำเภอโนนสูง ร่วมกันกำจัดผักตบชวา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน (มีคลิป)
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;