รวบตัวหนุ่มนครพนม ใช้พื้นที่หลังบ้าน ปลูกพืชอนาคตเศรษฐกิจ

รวบตัว"หนุ่มนครพนม" ใช้พื้นที่หลังบ้าน "ปลูกพืช"อนาคตเศรษฐกิจ

Publish 2019-03-07 22:19:34


   หลังจากที่เมื่อปลายเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา  ทางกระทรวงสาธารณสุข  ได้ทำการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต้นแรกในอาเซียน ซึ่งเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ใช้ปลูกครั้งนี้เป็นเมล็ดจากสายพันธุ์ลูกผสม ที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูง ปลูกในอาคาร (Indoor) ด้วยเทคโนโลยีระบบรากลอย (Aeroponics) ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในระบบการปลูกกัญชาเกรดมาตรฐานทางการแพทย์ หรือ Medical Grade บนพื้นที่ 100 ตารางเมตร ขององค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้องค์การฯ ดำเนินการปลูกกัญชาทางแพทย์สำหรับเป็นวัตถุดิบนำมาสกัดเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาชนิด น้ำมันหยดใต้ลิ้น (Sublingual Drop) สำหรับนำไปใช้ในการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่ร่วมโครงการวิจัย   

 

   ในส่วนการดำเนินการจับกุม ผู้ที่ครอบครองกัญชาอย่างผิดกฏหมายนั้น เมื่อ 7 มี.ค.62 เวลา 07.00 น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.พ. ประจำพื้นที่อำเภอเรณูนคร ร่วมกับ สภ.นาโดน เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยม.7 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม พบนาย บี (นามสมมุติ)อาการเหมือนคนเสพยาจึงได้ตรวจปัสวะผลมีฉี่เป็นสีม่วงเเละยังพบต้นกันชาปลูกอยู่หลังบ้าน

 

    โดยหลังการจับกุมของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาโดน  ทางผู้ต้องหา ยอมรับว่าเป็นของตนเองจริง  จึงนำตัวส่งให้ สภ.นาโดน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 
  ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ซึ่งได้ผ่อนปรนให้สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้เท่านั้น ผู้ที่จะสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออก กัญชาได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

 

(1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือให้บริการทางเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเภสัชกรรม
(2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม และสัตวแพทย์ หรือแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามหลักเกณฑ์ที่ รมว.สธ. กำหนด
(3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
(4) เกษตรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 


(5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
(6) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องนำติดตัวเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
(7) ผู้ขออนุญาตอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวบ้านอยากเข้าถึงกัญชารักษามะเร็ง หลังมีคนในหมู่บ้านทยอยป่วย-เสียชีวิตด้วยโรคนี้ประจำ

รองนายกรัฐมนตรี ประชุม หารือคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์

เปิดแจ้งครอบครองกัญชา สสจ.อุดร เงียบมีแต่คนโทรถามขอปลูก

"องค์การเภสัชกรรม"เผยคลิป ปลูก"กัญชา"ทางการแพทย์ต้นแรกที่ถูกต้องตามกฎหมาย แห่งแรกของอาเซียน (คลิป)

ป.ป.ส. เปิดสายด่วน 1386 ให้ประชาชนสอบถามเรื่อง “กัญชา” เริ่ม 27 กุมภาพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว นิรโทษครอบครองกัญชา มีผลพรุ่งนี้ 27ก.พ.62

 

 

ขอบคุณ

Nakhonphanom Update

ปปส.

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน