กรมบัญชีกลาง ขานรับเตรียมโอนเงินเพิ่มเข้ากระเป๋า e-Money 100 - 200 บาท ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม ก.พ. – เม.ย.62

กรมบัญชีกลาง ขานรับเตรียมโอนเงินเพิ่มเข้ากระเป๋า e-Money 100 - 200 บาท ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม ก.พ. – เม.ย.62

Publish 2019-01-17 11:47:19


น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 ครม.มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยขยายเวลาการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ต่อไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.- มิ.ย.62 

 

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางและปรับการเติมเงินรายเดือนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้แก่ผู้มีบัตรทุกราย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. - เม.ย.62 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือบัตรสามารถมีระยะเวลาในการใช้จ่ายสอดคล้องกับความต้องการ 

แนวทางใหม่สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท ต่อปี ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 300 บาท จะแบ่งเงินจำนวน 200 บาทเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเงิน e money 

 

บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐส่วนผู้ที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 บาท จะแบ่งเงินส่วนนี้ 100 บาท ไปอยู่ในระบบ E Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ

ตั้งแต่เดือน ก.พ.– เม.ย.62 วงเงินค่าซื้อสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีบัตรทุกราย จะลดลงเหลือ 100 บาทต่อเดือน แต่เงินในกระเป๋าเงิน e-Money จะเพิ่มขึ้น 100/200 บาทต่อเดือนแทน เมื่อรวมทั้ง 2 ส่วนแล้ว ผู้มีบัตรยังคงได้รับวงเงินรวมตามสิทธิเดิม

 

เงิน

 

ขอบคุณ กรมประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน