ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เที่ยวสวนสัตว์ฟรีตั้งแต่ ม.ค.-ก.ค. 2562

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เที่ยวสวนสัตว์ฟรีตั้งแต่ ม.ค.-ก.ค. 2562

Publish 2018-12-21 15:03:24


สืบเนื่องจากกรณีรัฐบาลได้มีการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และก่อนหน้านั้นยังได้มีการแจกเงิน 500 บาท เพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปี 2561 ให้แก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) โดยเริ่มเปิดโอกาสให้ทำการกดเงินสดในวันที่ 8 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา และกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2561 รอบเพิ่มเติมอีกรอบตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2561 นั้น

 
 

ล่าสุด บนเฟซบุ๊กเพจ "องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand" ได้โพสต์ข้อความระบุว่า  โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสวนสัตว์ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 62 เพียงผู้ถือบัตรฯ แสดงบัตรฯ ให้เจ้าหน้าที่หน้าสวนสัตว์ สามารถเข้าฟรี 1บัตร/1คน (ไม่ได้หักเงินในบัตร) สวนสัตว์ในสังกัดทั้งหมด ๖ แห่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น

 

 ก่อนหน้านั้น กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2561 รอบเพิ่มเติมอีกรอบ โดยแจ้งว่า ในวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2561 รับบัตรจากทีมไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน (จะมีการแจ้งจุดรับบัตรให้ทราบอีกครั้ง) สามารถเริ่มใช้สิทธิในบัตรฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 รับบัตรจากทีมไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน (จะมีการแจ้งจุดรับบัตรให้ทราบอีกครั้ง) สามารถเริ่มใช้สิทธิในบัตรฯ ได้หลังจากรับบัตรฯ ไปแล้ว 2 วันทำการ

 

 

 

วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 รับบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ลงทะเบียนไว้ สามารถเริ่มใช้สิทธิในบัตรฯ ได้หลังจากรับบัตรฯ ไปแล้ว 2 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้มีรายได้น้อยสามารถเลือกไปรับบัตรในช่วงไหนก็ได้ แต่หากพ้นระยะเวลาข้างต้นไปแล้ว จะต้องไปรับบัตรที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดที่ผู้มีสิทธิได้ลงทะเบียนไว้ และจะเริ่มใช้บัตรได้หลังจากรับไปแล้ว 2 วันทำการ  

 


สำหรับผู้ที่ยังไม่มีชื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ และได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว ทางกรมบัญชีกลางจะตรวจสอบและประกาศรายชื่ออีกครั้ง พร้อมกับนัดวันรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในภายหลัง

 

วิธีการรับบัตรคนจนนั้น ผู้มีสิทธิสามารถเดินทางมารับบัตรฯ ด้วยเอง โดยเตรียมเพียงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบัตรฯ หากไม่สะดวกมารับด้วยตัวเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยจะต้องแนบหลักฐาน ดังนี้ 

 

 

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิ 

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ  

- หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

 

อย่างไรก็ตาม บัตรจะมี 2 แบบด้วยกัน คือ 1.บัตรแบบ Contactless เป็นบัตรที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดโมบาย ที่จะแจกให้กับผู้มีสิทธิที่แจ้งที่อยู่ปัจจุบันใน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 2.บัตรแบบ Smart Card ซึ่งจะแจกให้กับผู้มีสิทธิในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 จังหวัดข้างต้น

 

ขอบคุณ : องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน

;