ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ยิ้มแก้มฉีก ปีหน้าเตรียมเที่ยวสวนสัตว์ฟรี

" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ " ยิ้มแก้มฉีก ปีหน้าเตรียมเที่ยวสวนสัตว์ฟรี

Publish 2018-12-21 13:53:41


  เรียกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ยิ้มกันทั่วหน้าอีกครั้งหลังเพจ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand 
ออกมาโพสต์ข่าวดีให้ผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการนำบุตรหลาน ไปเที่ยวชมสัตว์นานาชนิดยังสวนสัตว์ต่างๆ พร้อมระบุว่า ...

         " โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสวนสัตว์ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม - กรกฎาคม62 เพียงผู้ถือบัตรฯ แสดงบัตรฯ ให้เจ้าหน้าที่หน้าสวนสัตว์ สามารถเข้าฟรี 1บัตร/1คน (ไม่ได้หักเงินในบัตร) สวนสัตว์ในสังกัดทั้งหมด ๖ แห่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น "

 
  โดยโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งในของขวัญปีใหม่จัดให้ประชาชนได้พาบุตรหลานไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติความเป็นมาของสัตว์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนวัยอยากรู้อยากเห็นให้ได้สร้างสรรค์
จินตนาการให้มีมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสิ่งในการช่วยเสริมทักษะให้เด็กมีการพัฒนามากขึ้น 

          ทั้งนี้มาตรการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แก่ 4 มาตรการด้วยกันอันได้แก่
1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ที่มีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย   

2. มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการนี้ถือเป็นการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีกำลังในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นในเดือนธันวาคม 2561 
ซึ่งจะมีการโอนเงินให้จำนวน 500 บาท ในเดือนธันวาคมครั้งเดียว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ และลดภาระค่าใช้จ่ายในปลายปี 2561 อีกทาง

 3. มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลซึ่งจะมีให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท/คน โดยจะได้รับครั้งเดียว

4. มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่มีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนเงิน 400 บาท/เดือน ซึ่งมีกำหนดเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2561 ไปจนถึงกันยายน ปี 2562

      ซึ่งมาตรการของขวัญทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายมาขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้เข้ามาถึงนี้

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย

;