ข้อเท็จจริงจัดคนอยู่ป่า5.9ล้านไร่จากศศิน พวกเอามาเล่นให้เข้าใจผิดเพื่อประโยชน์แฝงอะไร?

ข้อเท็จจริงจัดคนอยู่ป่า5.9ล้านไร่จากศศิน พวกเอามาเล่นให้เข้าใจผิดเพื่อประโยชน์แฝงอะไร?

Publish 2018-12-21 09:23:18


จากกรณีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินและการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบันว่า ขณะนี้ได้วางกรอบพื้นที่ไว้ 884 พื้นที่ครอบคลุม 70 จังหวัด รวมเนื้อที่กว่า 1.3 ล้านไร่ ใน 6 ประเภทที่ดิน คือ ป่าสงวนแห่งชาติ 248 พื้นที่ 61 จังหวัด รวมกว่า 1.14 ล้านไร่ 

 

“ป่าชายเลน 477 พื้นที่ 21 จังหวัด รวมกว่า 27,000 ไร่ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 89 พื้นที่ 19 จังหวัด รวมกว่า 110,000 ไร่ ที่ดินสาธารณประโยชน์ 29 พื้นที่ 12 จังหวัด รวมกว่า 10,800 ไร่ ที่ราชพัสดุ 7 พื้นที่ 6 จังหวัด กว่า 6,800ไร่ และที่ดินในนิคมสร้างตนเอง 34 พื้นที่ 29 จังหวัดกว่า 9,000 ไร่”

 

ทั้งนี้เลขาธิการ สผ. กล่าวด้วยว่า เบื้องต้นการจัดสรรที่ดินและออกหนังสืออนุญาตไปแล้วกว่า 473,050 ไร่ ใน 140 พื้นที่ 57 จังหวัด จัดสรรคนลง 165 พื้นที่ 52,362 คน รวม 66,733 แปลง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 118 พื้นที่ ใน 56 จังหวัดคือ ป่าสงวน ป่าชายเลน ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินสาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุ จะเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกไม้มีค่า และไม้ยืนต้นสร้างรายได้ในระยะยาว แทนการปลูกพืชเชิงเดียว

 

 

  

ด้านนายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า จากการสำรวจภาพถ่ายดาว เทียมในปี 2557 มีชาวบ้านครอบครองที่ดินก่อนมติ ครม.30 มิ.ย.2541 จำนวน 3.6 ล้านไร่ และครอบครองหลังมติครม.อีก 2.3 ล้านไร่ รวมเป็น 5.9 ล้านไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ได้เห็นชอบการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทํากินในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทที่มีการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เพื่ออนุญาตให้ราษฎรอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อย่างเกื้อกูลธรรมชาติภายในป่าอนุรักษ์ได้เป็นครั้งแรกของประเทศ

 

 

 

ล่าสุด นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ศศิน เฉลิมลาภ ถึงกรณีการจัดสรรพื้นที่ป่าดังกล่าวด้วย โดยมีการอธิบายให้ข้อมูลถึงการเข้าไปจัดการป่า และชุมชนของรัฐบาลตามข้อเท็จจริงถูกต้องหลังจากมีการนำเสนอข้อมูลด้วยการพาดหัวของสื่อมวลชนบางสำนักที่บิดอาจทำให้เข้าใจผิด ดังนี้

 

จะทำเพื่ออะไรให้คนเข้าใจผิด

 

พาดหัวให้เหมือนเข้าใจว่าเอาพื้นที่ที่มีป่าไม้ไปจัดสรรให้คนมาอยู่

 

แต่จริงๆ คือจัดการพื้นที่ชุมชน ไร่นา กลางป่า ที่มีปัญหาคาราคาซัง ป่าไม้ทับที่ชาวบ้าน ชาวบ้านขยายพื้นที่เมื่อนานมาแล้วรุกป่า

 

เขาแค่จัดทำแนวเขตชุมชนให้ชัด เป้าหมายคือแก้ปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ขัดแย้งจับชาวบ้านกลางป่า มีข่าวรังแกคนยากจนที่อยู่มาก่อนหรือ อยู่มานานแล้ว และให้ชาวบ้านเองทราบแนวเขตที่ตกลงกันให้ชัดจะได้ไม่รุกเพิ่ม ถ้ามีรุกเพิ่มจากแนวนี้ก็จะจับกุมกันเคร่งครัด

 

ต่อไปก็ดูแลแนวเขตร่วมกัน ชาวบ้านอยู่ได้ตามกฏหมายพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูระบบนิเวศตามสมควรกันไป

 

 

พื้นที่ป่า 5.9 ล้านไร่ ตามที่พาดหัว เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเชิงกฏหมาย แต่ความจริงเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชน ตั้งแต่บ้าช่อง ทุ่งนา ไร่ข้าว ไร่มัน ไร่ข้าวโพด สวนยาง สวนผลไม้ สวนปาล์ม ที่สำรวจและจัดการร่วมกัน

 

ไม่รู้จะทำให้เข้าใจผิดบิดไปเพื่ออะไร

 

คนทำงานแก้ไขปัญหากันแทบตาย เอามาเล่นให้เข้าใจผิดเพื่อประโยชน์โทษแฝงอะไรกัน

 

ป่าก็ไม่ได้อนุรักษ์เพิ่ม ชุมชนที่ได้แก้ปัญหาโดนป่าไม้จับก็อาจจะมีปัญหาต่อ เล่นอะไรกัน

 

ไม่เข้าท่า

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : ศศิน เฉลิมลาภ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ