พรบ.แรงงานใหม่ ลากิจได้ค่าจ้าง-เพิ่มวันลาคลอด-ค่าชดเชยเลิกจ้าง

พรบ.แรงงานใหม่ ลากิจได้ค่าจ้าง-เพิ่มวันลาคลอด-ค่าชดเชยเลิกจ้าง

Publish 2018-12-14 13:04:30


วานนี้ (14/12/2561) รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ได้มีการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว มีทั้งสิ้น 25 มาตรา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างกฎหมายนี้ ด้วยคะแนนเสียง 180 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง และให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ก่อนส่ง นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้เป็นกฎหมายต่อไปนายมนัส โกศล รองโฆษกกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวถึงข้อดีของ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขนี้ว่า ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงานมากกว่าทุกฉบับที่ผ่านมา อย่างการลากิจ ลูกจ้างมีสิทธิลา เพื่อกิจธุระอันเป็นจำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน โดยที่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งตามกฎหมายฉบับเดิมไม่ได้

 

 

กรณีที่นายจ้างเปลี่ยนตัวนายจ้าง ผู้บริหาร หรือนิติบุคคล ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอม ก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้กับลูกจ้างตามมาตรา 38 ซึ่งตามกฎหมายเดิมนั้นจะเป็นการให้ลูกจ้างไปฟ้องศาลเอง ขณะที่กรณีย้ายสถานประกอบการ หากลูกจ้างไม่ตามไปสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และได้สิทธิชดเชยตาม 6 อัตรา

 


 ในส่วนของลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ สามารถลาคลอดได้ทั้งก่อนและหลังคลอด รวม 98 วัน จากเดิมที่ลาคลอดได้เพียงอย่างเดียว 90 วัน และอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้าง กฎหมายฉบับนี้ยังเพิ่มสิทธิเพิ่มขึ้นเป็น 6 อัตรา จากเดิมอยู่ที่ 5 อัตรา สูงสุดชดเชย 400 วัน

 

 

ด้านค่าตอบแทน หากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทน จะเป็นในบ้างอาชีพ อย่างรปภ. คนขับรถส่งของ เป็นงานไม่มีค่าล่วงเวลา แต่จะได้ค่าตอบแทนเป็นหลัง หากเกินเวลาปกติจะได้ค่าจ้างสูงสุด 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน