กปน.เปิดให้ลงทะเบียนแล้วผู้ถือบัตรคนจน รับสิทธิ์ฟรีค่าน้ำถึง10เดือน

กปน.เปิดให้ลงทะเบียนแล้วผู้ถือบัตรคนจน รับสิทธิ์ฟรีค่าน้ำถึง10เดือน

Publish 2018-12-08 16:58:21


จากกรณีนางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการประปานครหลวง (กปน.) ออกมาเปิดเผยว่า กปน. ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าน้ำไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำประปาตามยอดที่ชำระจริงนั้น
 

 

ทั้งนี้ กปน.ได้เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำประปา สำหรับทะเบียนผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ณ สำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และเคาน์เตอร์รับชำระเงิน กปน. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยเตรียมหลักฐาน คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ และมีเงื่อนไข ดังนี้

 

 

  

1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ กับ กปน. เพียงครั้งเดียว (ลงทะเบียน 1 บัตร ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ)

3. ยอดค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือยอดค่าน้ำที่ใช้ในเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 หรือยอดที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562

4. มียอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือน หากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

5. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

6. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป

 

 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ กปน. กำลังเร่งปรับปรุงเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำประปา และจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

;