กรมทะเล เผยผลการปฏิบัติงาน IUU ปี 61 หวังเร่งปลดล็อกใบเหลือง EU

กรมทะเล เผยผลการปฏิบัติงาน IUU ปี 61 หวังเร่งปลดล็อกใบเหลือง EU

Publish 2018-08-31 17:12:26


วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรม เข้าร่วมการประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรม Anantara Riverside Bangkok เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล / เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธาน ทั้งนี้มี ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยปฏิบัติการหลัก และหน่วยปฏิบัติการร่วม ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ,กรมศุลกากร ,กรมประมง, กรมเจ้าท่า,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กองบังคับการตำรวจน้ำ พร้อมผู้บริหาร ศรชล.เขตต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 พลเรือเอก พิเชฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน ศรชล. ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 และร่วมพิจารณาร่างนโยบาย ผอ.ศรชล. และแผนปฏิบัติราชการ ศรชล.ประจำปี 2562 ในปัจจุบัน ศรชล.อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้าง เพื่อยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นั้น กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยโครงสร้างใหม่ ศรชล.จะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.ศรชล. และ ผบ.ทร.เป็น รอง ผอ.ศรชล. ซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่เป็นหน่วยงานรักษากฎหมายในทะเล มีอำนาจสืบสวน จับกุมและสอบสวนการกระทำผิดทางทะเล ทั้งนี้คาดว่า ศรชล. จะสามารถปรับโครงสร้างใหม่ ได้ในช่วงปีงบประมาณ 2562

 

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น 1 ใน 6 หน่วยงานหลัก ที่ปฏิบัติภารกิจภายใต้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  มีอำนาจในการกำหนดมาตรการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่สาธารณชนทุกระดับชั้น ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาการทำการประมงที่ผิดกฎหมายไร้การควบคุมนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้กรมฯ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงได้จัดเจ้าหน้าที่และเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการโดยเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10

 

 

ด้านนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำโครงการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศปมผ. และศรชล. โดยจัดสรรงบประมาณให้สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 ออกตรวจตราเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือน  โดยมีอัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 198 นาย และเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 55 ลำ เข้าร่วมปฏิบัติงาน

 รองอธิบดี ทช. กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 เป็นผลการตรวจเรือประมง จำนวน 2,891 ลำ, ผลการตรวจแรงงานประมง จำนวน 32,215 คน และผลการจับกุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2560 จำนวน 57 คดี ส่วนใหญ่เป็นการใช้เครื่องมือประมงประเภทลอบพับ (ไอ้โง่) ซึ่งไม่พบว่ามีผู้ต้องหา และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ให้ไทยได้รับการปลดล็อคใบเหลือง จาก EU ในที่สุด

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน