ลอยแพ 60 นศ.พยาบาล! ม.ดังหลอกจ่ายค่าเรียนฟรี สภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตร (คลิป)

Publish 2018-07-27 10:11:50


นักศึกษาพยาบาล ของ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประมาณ 60 คน พร้อมทนายความ เดินทางมายังศาลปกครองกลาง เพื่อยื่นฟ้อง มหาวิทยาลัย พร้อมเรียกค่าเสียหาย จากกรณี ที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลในปี 2560 ทั้งที่หลักสูตรดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองของสภาการพยาบาล และมีคำสั่งไม่ให้เปิดรับนักศึกษา แต่ทางมหาวิทยาลัย ยังคงเปิดรับนักศึกษาดังกล่าวเข้ามา จนสร้างความเสียหายให้กับนักศึกษาที่ได้เสียค่าเล่าเรียนไปแล้ว

 
ตัวแทน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า  ตนสมัครเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน ผ่านระบบแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2560  ซึ่งรับ180 คน และมีเพื่อนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนจากระบบรับตรง อีก 180 คน  ต่อมาต้นปี 2561 ได้รับการสอบถามจากน้องๆ ที่กำลังเรียน ม.6 และกำลังหาที่เรียน สอบถามเข้ามาว่า ในเว็บไซด์สภาการการพยาบาล ระบุว่า สภาการพยาบาลมีมติให้งดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2560

 

 

 

 

 

 ขณะที่การประกาศผลแอดมิชชั่น ได้ประกาศวันที่ 18 พ.ค. 2560 ซึ่งตนและเพื่อนๆยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบต่างๆแล้วว่า หลักสูตรของคณะพยาบาล ม.คริสเตียน ไม่มีปัญหา   จึงได้สอบถามมหาวิทยาลัยหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ  เพียงแต่บอกว่า ขอให้พวกเราตั้งใจเรียนให้ดี ปัญหานี้ผู้ใหญ่จะแก้ไขเอง  จึงได้สอบถามไปที่ สกอ.และสภาการพยาบาล ได้คำตอบว่า คำว่างดรับ ก็คือ ไม่ให้มีนักศึกษา และไม่ให้การรับรอง ไม่สามารถสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ ดังนั้นแม้ว่าเราจะเรียนจบ ได้รับปริญญาจากทางมหาวิทยาลัย แต่เราก็ไม่สามารถประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ หรือเป็นพยาบาลเถื่อน  ตนและเพื่อนนักศึกษาจำนวน 60 คน จึงลาออก และไปหาที่สอบเข้าเรียนใหม่

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์

;