ด่วน!! รัฐบาลไอเดียบรรเจิด ยกเลิกสำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน ติดต่อหน่วยงานรัฐ (รายละเอียด)

ด่วน!! รัฐบาลไอเดียบรรเจิด ยกเลิกสำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน ติดต่อหน่วยงานรัฐ (รายละเอียด)

Publish 2018-04-30 17:55:47

วันนี้ (30/04/2561) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยที่ประชุมสรุปผล 2 ประเด็นหลัก คือ 1.เรื่องการปฏิรูประบบราชการ ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริการภาครัฐ อาทิ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ลดคำขอค้าง ทั้งด้านยาและอาหาร ที่ยื่นก่อนวันวันที 7 ส.ค.60 ว่า 8,000 คำขอได้หมดภายใน 6 เดือน และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการลดคำขอค้างสะสมสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง
2.การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ อาทิ การแก้ไขพื้นที่ป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่ จ.น่าน โดยจะขอคืนพื้นที่ป่าร้อยละ 18 จากพื้นที่ป่าทั้งหมด และอีกร้อยละ 10 ที่เหลือให้ประชาชนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้เต็มที่ คาดว่าภายใน 3 ปีจะลดการบุกรุกพื้นที่ป่า 

3.การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยในเดือน พ.ค.ปีนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะให้บริการประชาชนประมาณ 40,000 จุดบริการ ตามคู่มือสำหรับประชาชนใน Info.go.h ซึ่งในเดือน ส.ค.จะยกเลือกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านจากหน่วยงานผู้ให้บริการ พร้อมเปิดใช้แอพพิเคชั่น บอกข้อมูลบริการ จากนั้นเดือน ต.ค.จะเริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และในเดือน ม.ค.62 จะเปิดใช้ระบบ Citizen Feedback ที่ให้ประชาชนประเมินคามพึงพอใจในการใช้บริการ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน


นอกจากนี้ การปฏิรูปกฎหมาย ได้มีการตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเร่งรัดปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอยอาชีพ และดำเนินธุรกิจของประชาชน จำนวน 10 คณะ โดยพิจารณาไปแล้ว 27 เรื่อง เช่น กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพคนขับรถรับจ้างสาธรณะ และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างไรก็ตาม สำหรับงานใหม่ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 3 เรื่อง 
1.ธุรกิจพาณิชยนาวี ในการให้บริการแบวันสต็อปเซอร์วิสด้านแรงงานาทางทะเล 

2.ใบอนุญาตด้านการเกษตร โดยจะสร้างแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน และแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาตครอบครองสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตจูพืช 

3.การบริหารจัดการคิดโรงพยาบาล อาทิ ระบบแจ้งเองก่อนวันนัด และแจ้งขั้นตอนการรับบริการตั้งแต่ต้นจนจบ โดยจะขยายผลต่อไป 50 โรงพยาบาลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี