ตำรวจตระเวนชายแดนโอด! จากบ้านมาไกลยังต้องเจอทุจริตเงินเบี้ยเลี้ยง ด้านต้นสังกัดแจง แค่เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินแบบใหม่ (คลิป)

Publish 2018-03-13 13:58:43

ตำรวจตระเวนชายแดนโอด! จากบ้านมาไกลยังต้องเจอทุจริตเงินเบี้ยเลี้ยง ด้านต้นสังกัดแจง แค่เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินแบบใหม่ รับชมรายละเอียดจากคลิป