นครสวรรค์ เปิดบ่อน้ำสาธารณะขนาดใหญ่กว่า 14 ไร่ หารายได้เข้าหมูบ้าน (คลิป)

Publish 2018-02-25 17:35:48

นครสวรรค์ เปิดบ่อน้ำสาธารณะขนาดใหญ่กว่า 14 ไร่ หารายได้เข้าหมูบ้าน รายละเอียดรับชมจากคลิป