รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ!! สิทธิ์ที่มนุษย์เงินเดือนมักลืมใช้ ผลประโยชน์จากประกันสังคมที่คุณควรรู้?? แชร์ได้ (รายละเอียด)

รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ!! สิทธิ์ที่มนุษย์เงินเดือนมักลืมใช้ ผลประโยชน์จากประกันสังคมที่คุณควรรู้?? แชร์ได้ (รายละเอียด)

Publish 2017-10-24 11:41:56

     สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนมักมองข้ามและไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ได้รับสิทธิประโยชน์ ที่เป็นสวัสดิการเพิ่มเติม ใน 2 รายการสำคัญ คือ การรักษาทางทันตกรรม หรือ ค่าทำฟันที่ปีนี้มีการเพิ่มวงเงินการตรวจรักษาทางทันตกรรม และ การตรวจสุขภาพประจำปีอีกหลายรายการ ซึ่งมาดูกันว่า มีรายการอะไรบ้างที่ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ และ สามารถรักษาฟรีตามวงเงินโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเหมือนอดีตที่ผ่านมา 
 

 1. การรักษาทางทันตกรรม

     ในปี 2560 นี้ มีการเพิ่มค่ารักษาทางทันตกรรมเป็น 900 บาท ต่อปี โดยผู้ประกันตน สามารถทำฟันฟรีไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าตามกรอบวงเงิน 900 บาทได้ ในโรงพยาบาลเอกชน 535 แห่ง และโรงพยาบาลรัฐ ทั่วประเทศ โดยเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ทำความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน โดยมีสถานพยาบาลเข้าร่วมกว่า 500 แห่ง สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
 

 


2. การตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี

     โดยการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้เลือกใช้สิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นมา

     ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นมีรายละเอียดดังนี้

การตรวจร่างกายของผู้ประกันตนนั้น ได้แบ่งตามกลุ่มอายุ ดังนี้

 

 

ตรวจร่างกายตามระบบ คือ

     1.การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยให้ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
     2.การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข อายุ 30-39 ปี ความถี่ตรวจได้ทุก 3 ปี อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง
     3.การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี
     4.การตรวจด้วยสาขา Snellen eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ มี ดังนี้

     1.ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
     2.การทำงานของไต อายุ 55 ปี ตรวจ 1ครั้งต่อปี
     3.ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total HDL cholesterol อายุ 20 ปี ตรวจทุก 5 ปีขึ้นไป

การตรวจอื่นๆ มีดังนี้

     1.เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg ตรวจ 1 ครั้ง
     2.มะเร็งปากมดลูก Pap Smear ตรวจอายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสม หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA อายุ 30-54 ปีขึ้นไปตรวจทุก5 ปี อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจแปปสเมียร์
     3.ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
     4.การเอ็กซ์เรย์ทรวงอก Chest x–ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม, sanook.comติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุริยวงศ์ หิรัญเตโช