ภาครัฐฯยัน!! ไม่มีนโยบายขึ้นภาษีรถเก่าอายุเกิน 7 ปี ขออย่าเชื่อ ไม่เป็นความจริง

Publish 2017-10-22 06:47:32

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายการขึ้นภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจำปี (โดยเฉพาะรถยนต์อายุเกิน 7 ปี) และกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อรถรุ่นใหม่ โดยเฉพาะรถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco Car) ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและราคาไม่แพง นั้นว่า

ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กระทรวงฯ ไม่เคยมีนโยบายดังกล่าว โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเชื่อและส่งต่อข่าวนั้นๆ เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้านนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเก่าที่เคยเผยแพร่เมื่อปี 2559 โดยไม่ใช่นโยบายหรือมาตรการที่มีผลในทางปฏิบัติ จากสำนักงานเศษฐกิจอุตสาหกรรม ( สอศ ) ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้ว พร้อมยืนยันยังคงจัดเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และยังไม่มีแนวคิดที่จะปรับอัตราการจัดเก็บภาษีรถประจำปีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี แต่อย่างใด

เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก การดำเนินการใดๆ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ฯลฯ ต้องศึกษารายละเอียดผลกระทบทุกด้าน