อยากจน!! คลัง ตัดสิทธิ์ 7 แสนคน แอบลงทะเบียนคนจน ทั้งที่ไม่จนจริง

Publish 2017-07-07 11:53:09

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาลงทะเบียนรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 14.1 ล้านคนแล้ว โดยมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกกว่า 7 แสนคน หลังจากตรวจพบว่ามีทรัพย์สินเกินกำหนดไว้ เช่น เงินฝากเกิน  1 แสนบาท หรือบางส่วนก็มีที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยเกิน 1 ไร่ และมีที่ดินทำการเกษตรเกิน 10 ไร่ นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่เสียชีวิตแล้วหลังจากลงทะเบียน

 นอกจากนี้ยังได้นำรายชื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว โดยในส่วนกระทรวงมหาดไทยพบว่ามีชื่อไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน และเสียชีวิตหลังลงทะเบียนประมาณ 1 หมื่นราย ส่วนการตรวจสอบกับกรมสรรพากร สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ และกรมที่ดิน เพื่อดูว่ามีรายได้ เงินฝาก ทรัพย์สินเกิน 1 แสนบาทต่อปีหรือไม่ รวมถึงไม่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เกินที่กำหนด ปรากฏว่ามีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติประมาณ 7 แสนคน

 


 


อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้จะมีการจ้างนักศึกษาทั่วประเทศอีก 7 หมื่นคน ไปลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของผู้ลงทะเบียนอีกครั้งว่าเป็นจริงหรือไม่ โดยนักศึกษาที่เข้าไปตรวจสอบจะได้มีบัตรสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเข้าไปสอบถามเก็บข้อมูลจากชาวบ้านว่า มีที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร มีลักษณะตามที่แจ้งไปหรือไม่ มีความต้องการช่วยเหลือประเภทใด จึงขอความร่วมมือผู้มีรายได้น้อยให้รายละเอียดและข้อมูลเป็นไปตามความจริง ซึ่งจะมีการสำรวจเสร็จภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน