"บิ๊กฉัตร" คาดปีนี้แล้งน้อยกว่าปีก่อน ยันปริมาณน้ำยังมีพอใช้ สั่งทุกหน่วยเตรียมรับมือภัยแล้ ด้านกรมชลฯเร่งระบายน้ำดันน้ำเค็ม

Publish 2017-03-01 18:46:49

 

วันนี้ ( 1 มี.ค.)  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ว่าไม่รุนแรงคาดว่าจะแล้งน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง 105 อำเภอ 34 จังหวัด  ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแจ้งเตือนเกษตรกร และระดมเครื่องไม้เครื่องมือเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้น้อยที่สุด โดยกรมชลประทาน ได้เตรียมรถขนน้ำ เครื่องสูบน้ำไว้ทุกพื้นที่ พร้อมกับชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกรไม่ปลูกพืชใช้น้ำมาก ไม่ปลูกเพิ่มให้ร่วมมือประหยัดน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค ผลักดันน้ำเค็ม โดยปีนี้ทราบว่าเกษตรกรได้ปลูกข้าวนาปรังเกินแผนไปกว่า 3.28 ล้านไร่พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า วำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 34 แห่ง มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ขณะที่ปริมาณน้ำใช้การได้ในปีนี้ 21,019 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปี 2559 รวม 7,984 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2559 รวม 13,059 ล้าน ลบ.ม.) ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ ปัจจุบัน (28 ก.พ. 60) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวม 47,483 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ รวมกันทั้งหมด และมีปริมาณน้ำใช้การได้ 23,663 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯรวมกัน มากกว่าปี 2559 รวม 8,762 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2559 รวม 14,902 ล้าน ลบ.ม.) สำหรับในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งประเทศ จำนวน 17,661 ล้าน ลบ.ม. โดยปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 11,714 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 ของแผนจัดสรรน้ำฯ ที่วางไว้ ด้านการเพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศ พบว่า ณ วันที่ 22 ก.พ. 60 มีการทำนาปรังไปแล้ว 7.28 ล้านไร่ มากกว่าแผนที่วางไว้ 3.28 ล้านไร่ (แผนที่วางไว้ 4 ล้านไร่) นอกจากนี้ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการวางแผนใช้น้ำจาก 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) รวมกันทั้งสิ้น 5,950 ล้าน ลบ.ม.        
  

สำหรับน้ำที่สำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝน 3,754 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่การเพาะปลูกข้าวนาปรัง พบว่า ณ วันที่ 22 ก.พ. 60 มีการเพาะปลูกในลุ่มน้ำจ้าพระยาทั้งสิ้น 5.30 ล้านไร่ มากกว่าแผนที่วางไว้ 2.63 ล้านไร่ (แผนที่วางไว้ 2.67 ล้านไร่) ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 4,230 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71 ของแผนจัดสรรน้ำฯ ที่วางไว้ มากกว่าแผนที่วางไว้ในช่วงเวลาเดียวกัน 185 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ ในการวางแผนจัดสรรน้ำ ทำให้คาดการณ์ว่า ณ วันที่ 1 พ.ค. 60 จะมีปริมาณน้ำคงเหลือใน 4 เขื่อนหลักใช้การได้ประมาณ 4,463 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าแผนงานเดิมที่วางไว้ประมาณ 700 ล้าน ลบ.ม. (แผนงานเดิมกำหนดไว้ 3,755 ล้าน ลบ.ม.)
        
นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 27-28 ก.พ. 60 ที่ผ่านมา น้ำเค็มขึ้นสูง เกิดจากคลื่นลมแรงจากตะวันออกเฉียงเหนือหรือสตอร์ม เซิร์จ (Storm Surge) พัดสู่อ่าวไทย ทำให้ปริมาณน้ำเค็มและน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นผลักดันเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสถานีสูบน้ำสำเหล่ ของการประปานครหลวง กรมชลประทาน จึงเพิ่มการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา 70 – 75 ลบ.ม./วินาที และเขื่อนพระรามหก ในอัตรา 30 – 50 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการควบคุมการขึ้นลงน้ำทะเล ขณะนี้ (1 มี.ค. 60) ที่สถานีสูบน้ำสำเหล่ ค่าความเค็มลดลงเหลือ 0.16 กรัมต่อลิตร เข้าสู่เกณฑ์ปกติแล้ว ทั้งนี้ ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง และค่าความเค็มสูงเกิน 0.50 กรัมต่อลิตร ประมาณ 4 ชั่วโมง การประปานครหลวงจะหยุดสูบน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว และจะสูบน้ำอีกครั้งเมื่อค่าความเค็มต่ำกว่า 0.50 กรัมต่อลิตร
          


 

ขณะที่ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่า การวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2560 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ฝนหลวง 20 ปี ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 ทั้งนี้ได้ดำเนินการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงไปแล้วใน 4 หน่วย ตั้งแต่ พ.ย. 2559 เป็นต้นมา คือ วันที่ 23 – 27 พ.ย. 59 เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเติมน้ำในเขื่อนปราณบุรี และแก่งกระจาน วันที่ 4 – 22 ม.ค. 60 เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สงขลาเติมน้ำในเขื่อนบางลางในช่วงที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายลง วันที่ 6 – 10 ก.พ. 60 เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 – 26 ก.พ. 60 สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการฝนหลวง แต่เนื่องด้วยท่าอากาศยานนครราชสีมาไม่สามารถใช้การได้ จึงใช้หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วจากนครสวรรค์ บินปฏิบัติการบริเวณเขื่อนลำตะคอง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแซะ ระยะเวลา 2 วัน ทำให้ได้ปริมาณน้ำพอสมควร


วิทย์ณเมธา  สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว