ก.วิทย์ฯจ่อตั้งงบ 1 ล้านดอลลาร์ขับเคลื่อนวทน.สู่อาเซียน-ผลักโครงการวีซ่านักวิจัยในการประชุม ASEAN COST ที่เสียมราฐ ปลายตุลาคมนี้

Publish 2016-09-25 13:55:46

วันนี้ ( 25 ก.ย.)   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า  ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยกล่าวย้ำว่ากลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนาและเติบโตไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะที่ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับแนวหน้าของอาเซียน มีความร่วมมือด้าน วทน. กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครอบคลุม 14 สาขา  สนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรให้กับ  สปป.ลาว ผ่านกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้มอบกล้องดูดาวให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ของ สปป.ลาวด้วย และต้นปีหน้า จะมอบให้กับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม หลังจากที่ได้ลงนามความร่วมมือไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ที่ผ่านมา  และจะลงนามความร่วมมือกับกัมพูชาในเดือนธันวาคมนี้


ดร.พิเชฐ กล่าวว่า  ในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมตั้งงบประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขับเคลื่อน กิจกรรม และวทน. สู่อาเซียน และผลักดันให้เกิดการลงทุนร่วมกันจากสมาชิกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย) จากคู่เจรจาในภูมิภาคต่าง ๆ และจากองค์กรระหว่างประเทศ โดยเราพร้อมที่จะเป็นประตูเชื่อมสู่อาเซียน เพื่อให้เกิดการค้าการลงทุน รวมถึงให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเก่งของอาเซียนอีกด้วย


นอกจากนี้ ยังยินดีที่จะประสานงานเพื่อรับนักวิจัยที่มีความสามารถจากกประเทศในกลุ่มอาเซียนมาทำงานกับภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ผ่านโครงการ อาเซียน ทาเลนท์ โมบิลิตี้ (ASEAN Talent Mobility หรือ ATM) ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับโลก โดยจะมีการทำวีซ่านักวิจัย ในการเคลื่อนย้ายการทำงานไปยังประเทศต่าง ๆ  ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา วทน.ของอาเซียนให้เข้มแข็ง โดยตนจะผลักดันโครงการดังกล่าว ในการประชุม คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ASEAN COST ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2559